България е сред страните с най-дълга работна седмица в ЕС

България е сред страните с най-дълга работна седмица в ЕС

България се нарежда сред страните с най-дълга работна седмица в Европейския съюз (ЕС) за 2023 г.

През миналата година действителното седмично работно време за хората на възраст 20-64 години на основната им работа в Европейския съюз е било средно 36,1 часа, съобщава европейската статистическата служба Евростат.

Евростат отчита сериозни разлики между продължителността на работната седмица в отделните страни членки за миналата година.

Най-дълга работна седмица през миналата година е отчетена в Гърция (39,8 часа), Румъния (39,5 часа), Полша (39,3 часа) и България (39,0 часа, което представлява спад спрямо работната седмица от 40,2 часа през 2022 г.).

Най-кратка е била работната седмица през 2023 година в Нидерландия - 32,2 часа. Австрия е на второ място (33,6), следвана от Германия (34,0 часа).

Икономическите дейности, които регистрират най-дългата работна седмица в ЕС през 2023 г., са селското, горското и риболовното стопанство (41,5 реални работни часа), минно-добивна промишленост (39,1) и строителството (38,9).

Най-кратките работни седмици са регистрирани в образование (31,9) и изкуство, развлечения и отдих (33,0).

  • Ръст на младежката безработица в България през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на ...