КЕВР предлага поевтиняване на парното и топлата вода в Бургас с 14 %

КЕВР предлага поевтиняване на парното и топлата вода в Бургас с 14 %

Едва ли ще се стигне до увеличение на цената на топлинната енергия в Бургас през новия регулаторен период. Към момента топлофикационните дружества в страната са подали своите предложения за актуализиране на цените, предстои те да бъдат окончателно утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране до края на юни. Това каза изпълнителният директор на "Топлофикация Бургас" ЕАД инж. Христин Илиев, пише БТА. 

Илиев обясни, топлофикационното дружество все още успява да задържи едни от най-ниските цени за абонатите си, а причина за това са внедрените модерни системи, които позволяват по-ефективното използване на енергоизточниците за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.

"Сигурно е, че няма да има увеличение на цените ни. Има вероятност да бъдат и по-ниски, защото цената на природния газ е по-ниска в сравнение с март и април", каза Илиев. 

От Комисията за енергийно и водно регулиране информираха, че се предвижда поевтиняване на парното и топлата вода за страната средно с 8,44 % от 1 юли. Най-сериозно намаление на цените работната група на регулатора предлага в Бургас - с 14,09 на сто. На 11 юни трябва да се проведе открито заседание за обсъждане на доклад относно утвърждаване на цени на топлинна енергия и определяне на цени и премии за електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на дружествата от сектор "Топлоенергетика". 

 

  • Ръст на младежката безработица в България през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на ...