Българският правописен речник вече е достъпен онлайн

Българският правописен речник вече е достъпен онлайн

Официалният правописен речник на българския език на БАН вече е дигитализиран и достъпен онлайн напълно свободно. Разработването му е част от платформата БЕРОН (Български езикови ресурси онлайн), която беше представена днес в БАН.

„Първата българска онлайн платформа с езикови ресурси цели да направи достъпни за всеки български гражданин и ученик навсякъде по света богатството от ресурси за изучаване на българския език. За Министерството на образованието и науката първи приоритет е да развиваме и поддържаме високо ниво на функционална грамотност на българските ученици затова и подпомогнахме разработването на платформата с целево финансиране“, каза заместник-министърът на образованието и науката Наталия Митева при официалното представяне на БЕРОН.

По думите й за съвременните млади хора е важно да имат достъп до ресурси, съдържание и инструменти, които са близки до начина, по който те учат и по който живеят. “Достъпът по всяко време и от всяко място до тези ресурси ще позволи да развиваме и обогатяваме не просто езика, а и уменията им“, допълни още заместник-министърът. Тя припомни, че по света има над 400 неделни училища, в които учат деца с български произход и този инструмент ще послужи на българи от целия свят.

Създателите на платформата от Института по български език на БАН подчертаха, че са търсили начин да свържат речника със създателя на първия буквар д-р Петър Берон, за да му отдадат почит 200 години след излизането на Рибния буквар. В платформата са включени допълнителни езикови ресурси за правоговор, в които са озвучени думите с правилното им произношение.

„Гласът“ на БЕРОН е актрисата Гергана Стоянова, а около 85% от произнесените думи са генерирани с изкуствен интелект. Добавена е богата информация за граматичните особености на думите, за дублетите и омонимите в книжовния език. Проф. д-р Руска Станчева от Института за български език на БАН е ръководител и инициатор на проекта БЕРОН.

Речникът съдържа общо около 2 400 000 форми. Съдържанието на БЕРОН се разработва от Секцията за съвременен български език на Института за български език на БАН – институцията, която съдейства за осъществяването на националната езикова политика и е натоварена от държавата да проучва езиковата практика и да кодифицира книжовните норми.

Платформата ще включва четири основни модула: правопис, правоговор, граматика и езиково консултиране.

Платформата е достъпна на адрес https://beron.mon.bg.