Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Международен проект на Община Бургас бе отличен за въвеждане на иновативни практики при осигуряване н равни възможности на групи в неравностойно положение. Чрез програмата за професионален обмен на Департамента по култура и образование на САЩ бе създадено и продължава да се осъществява стратегическо партньорство между експерти от общинска администрация и представители на Агенцията за заетост на хора с увреждания на щата Охайо- Opportunities for Ohioans with Disabilities- OOD. Целта на проекта е подобряване на възможностите за личностно развитие и професионална реализация на младите и образовани хора с увреждания, които са избрали да живеят в нашия град.

Дейностите по проекта се проведоха в периода май  2017- май 2018. Те включваха анализ на актуалното състояние на възможностите и пречките при получаване на образование, участието в обществените дела и професионалното и кариерно развитие на младежи с намалена подвижност- най- вече в следствие на зрителни и двигателни увреждания. В резултат от събраната информация бе разработен план за внедряване на промени и въвеждане на нови мерки в работата на институциите за подобряване на възможностите за реализация и намаляване на риска от социално изключване и капсулиране на представителите на целевата група. През м. октомври и м. ноември 2017 дейностите се пренесоха изцяло в щата Охайо, където разработеният план бе внимателно реализиран и сравнен с добри практики, свързани с предвидените дейности.

По единодушно мнение на американските експерти най- впечатляващото в плана е използването на актуалните технологии за комуникация и ориентация по иновативен и изключително лесен за усвояване начин. Например, поредицата от онлайн тренинги, в която взеха участие около 50 представители на Община Бургас демонстрира как с правилно използване на наличните ресурси- в случая отлична интернет връзка и собствена материална база, българският партньор повишава капацитета на своите служители, използвайки чуждестранен ноу хау с почти нулеви разходи.

В края на месец май 2018 представители на Агенцията за заетост на хора с увреждания на щата Охайо посетиха нашата страна. Целта бе запознаване с българския модел на осигуряване на равни възможности за реализация на младежите с увреждания. Чрез поредица посещения и срещи в гр. София, гр. Варна и гр. Бургас в институции, социални услуги в общността, неправителствени организации с представители на заинтересованите страни на всички нива бе направен преглед на успешните дейности и добрите практики, както и бяха отбелязани позициите, където са необходими промени с цел повишаване на очакваните резултати. Отлично впечатление на гостите направиха мерките, предприети за повишаване на достъпността на обществените сгради, особено тези за култура и спорт, както и качеството на обществения транспорт в града ни. Гостите  не скриха възхищението си, че специализираният транспорт в града е в пъти по- добър като качество и несравним като цена спрямо този в Охайо. Бе отчетено, че са налице предпоставки за пълноценно участие във всички сфери на живота, но е необходимо повече доверие във възможностите на младежите с увреждания, както и подобряването на доверието в качеството на работата на институциите и намеренията на работодателите. Тези дейности са част от основните задължения на американските професионалисти. Посещението завърши с кратък начален курс по творческо писане за хора със зрителни увреждания, провело се в клуба на местната организация към "Съюз на слепите в България".

 

 

Две задължителни матури и две по желание ще полагат сегашните деветокласници догодина, когато станат в десети клас. Те ще са първия випуск по новия закон, който ще има Национално външно оценяване и в 10-ти клас.

 

Националното външно оценяване след 10-ти клас, догодина, ще бъде по два задължителни предмета - български език и математика и по два предмета по желание - чужд език и информационни технологии. Изпитът по български ще е тест от въпроси с избираем или свободен отговор, ще се създава и текст. По математика изпитът също ще е тест с различни по вид задачи.

 

"Времетраенето към момента, колегите, които работят върху модела се ориентират в рамките на 90 минути", съобщи Евгения Костадинова, директор на Дирекция "Съдържание в предучилищното и училищното образование".

 

По литература ще са дават само българските автори, изучавани от осми до десети клас. Чрез изпитите по желание пък учениците ще могат да получат сертификати за владеене на език и дигитални умения. На тестовете ще се пишат точки, които няма да се превръщат в оценки. "Тези точки, резултатите им, ще бъдат записани в Удостоверението за завършен Първи гимназиален етап", поясни Костадинова. В това удостоверение ще влизат още средноаритметичните оценки по предметите от осми, девети и десети клас.

 Изключително важно е родители и ученици да знаят, че точките, получени на Националното външно оцеляване след 10-и клас и всички оценки по различните предмети, получени в 8-ми, 9-ти и 10-ти клас няма да влизат в дипломата за завършено средно образование.

 

Защо тогава е необходимо удостоверението за завършен Първи гимназиален етап в 10-и клас? С него учениците, които желаят ще могат да започнат работа - те са вече на 16 и образованието нататък не е задължително. Ако пожелаят обаче по-късно отново могат да се върнат в системата. "Не бива обществото да остава с впечатлението, че приключването на 10-ти клас и получаване на Удостоверение за завършен първи етап е равно на средно образование и може директно да се продължи във висше образование - не, не може", акцентира Евгения Костадинова.

 

Учениците, които продължат в 11-ти и 12-ти клас ще имат или професионално, или профилирано образование. Ще се учат само няколко най-важни общообразователни предмета - български, математика, чужд език, гражданско образование, но ще има най-различни профили от по три или четири предмета.

 

Обмислят се и промени в матурите. Те ще са две задължителни - едната български език на