Нова скандална поръчка в туризма

 

Новосъздадена туроператорска фирма без сайт е избрана да организира Световния конгрес на цивилизациите на Световната организация по туризъм, на който страната ни ще е домакин от 29 ноември до 1 декември. Компанията "Визита България" ООД е поканена за пряко договаряне заедно с още две фирми. При търсене на фирмата в интернет се оказва, че тя няма своя интернет страница, на която да представи дейността си. Справка в регистъра на туроператорите и туристическите агенти на страницата на Министерството на туризма дава информация, че фирмата е получила лиценз за туроператор на 30 май 2016 г. И е сключила застраховка "Професионална отговорност" на стойност 25 000 лв. дни след това - на 4 юли. Компанията е регистрирана и в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на и за хората с увреждания на Министерството на труда и социалната политика. Конгресът на световните цивилизации се организира за първи път от Световната организация по туризъм към ООН. За събитието са поканени 157 министри на туризма от цял свят, както и близо 1000 професионалисти от сектора. Именно затова е и изключително важно за имиджа на страната ни организацията му е да е безупречна, а изборът на изпълнител за поръчката е от такова значение.

На въпрос на в. "Стандарт" на какъв принцип е поканена тази компания за участие в конкурса за организиране на подобно важно за имиджа на страната ни събитие от международна величина измежду над 3000 туроператора, от ведомството отговарят така: "На първо място, не всички туроператори организират събития, на следващо място не разполагаме с време и техническа възможност да поканим 3000 фирми да участват. Действали сме изцяло в синхрон с нормативната уредба и с оглед обезпечаване важно и мащабно събитие. Предприели сме спешни действия за избор на изпълнител, така че да елиминираме възможностите от провал на конгреса". Относно критерия от министерството добавят, че са "поканили три фирми, които се занимават не само с туроператорска дейност, а и с организиране на подобни събития. Не сме слагали ограничително условие фирмата да е създадена преди определен период от време, тъй като за нас е важен екипът и възможностите за качествено изпълнение на изискванията ни". "Избраната компания - "Визита България" ООД, е ориентирана към обслужване на корпоративни клиенти, организиране на фирмени събития, семинари, конгреси и конференции", казват още от Министерството на туризма. От ведомството допълват, че предходните процедури са били прекратени, защото кандидатите не са отговаряли на заложените условия и затова се е стигнало до процедура по пряко договаряне. 

Наталия Малчева

Източник: Стандарт