Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Актуализираха площта на дюните между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“

Със заповед на министъра на околната среда и водите от 30.09.2016 г., е актуализирана площта на природна забележителност „Пясъчни дюни между къмпингите „Златна рибка“ и „Градина“, в землището на град Созопол от 380 дка на 331,779 дка. Това съобщиха от РИОСВ-Бургас. Промяната е във връзка с извършени по-точни замервания в кадастралната карта.

 

Координатите на точките на поземлените имоти, попадащи в границата на природната забележителност и картният материал се съхраняват в Министерството на околната среда (МОСВ) и водите и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас.

 

Природната забележителност „Пясъчни дюни между къмпингите „Златна рибка" и „Градина“ е обявена през 1984 г. със заповед на председателя на Комитета за опазване на природната средас цел опазване на редки видове. В нея е забранено кастренето, чупенето на клони, нараняването на стъблата и всякакви други дейности, които биха довели до повреждане или унищожаване на дърветата, късане и изкореняване на растения, паша на животни, забранява се разкриване на кариери и провеждане на минно-геоложки проучвания. Забранени са и сечите, освен отгледни и санитарни. Не се разрешава влизането, преминаването или паркирането на моторни превозни средства, освен в случаите на допустимо строителство. 

Източник: ТопНовини