Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

ВАС окончателно: Разрешителното за строежа на Алепу е нищожно

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението на Административен съд - Бургас, с което се обявява за нищожно разрешителното за строежа на курортен комплекс в защитената местност Алепу. Решението по административно дело № 4725 от 2021 г. е окончателно и не подлежи на обжалване.

В случая с разрешение за строеж №24/26.02.2018 г. на "Алепу Вилидж" АД се разрешава: "укрепване на свлачище", а с разрешение за строеж №100 от 10.09.2018 г. се разрешава Първи етап - "укрепване на свлачище " на същото лице и за същия имот.

Това е разрешение за строеж № 100/10.09.2018г., издадено от главния архитект на община Созопол, в полза на "Алепу Вилидж" АД, представлявано от "Черноморска лизингова компания" ЕООД за строеж: курортен комплекс "Алепу Вилидж" /етапно строителство/; Първи етап - "укрепване на свлачище "Алепу Вилидж""; Втори етап - " курортен комплекс" с обща разгъната площ от над 9246 кв.м. То е нищожно, тъй като дублира предишно разрешение за строеж - за укрепване на свлачището, като е издадено без предишното да бъде отменено. 

Разрешението за строеж за укрепване на свлачище е влязъл в сила административен акт, който не е бил оттеглен или отменен от издалия го административен орган. В тази връзка представената декларация от 28.08.2018 г. от представител на "Алепу Вилидж" АД, че поради настъпили промени в начина на изграждане разрешеният строеж няма да бъде стартиран и реализиран, е без правно значение за съществуването на това разрешение като стабилен, влязъл в сила административен акт.

Съдът заявява, че такова дублиране относно предмета на разрешението за строеж е недопустимо, тъй като не може да се издава ново разрешение за строеж, който вече е бил разрешен с влязъл в сила административен акт. Издаденото ново разрешение за строеж за укрепване на свлачище на същия титуляр е извън компетентността на органа, който вече се е произнесъл по идентично искане - разрешаване на строеж - укрепване на свлачище, поради което издаденото разрешение за строеж № 100/10.09.2018 г. е нищожно на това основание.

ВАС също подкрепя извода, че инвестиционните проекти, въз основа на които е издадено процесното разрешение за строеж, са издадени на името на лице, посочено като възложител, което няма такова качество.

Инвестиционните проекти са издадени на името на "ГБС-Турс" ЕАД, а не на титуляра на разрешението за строеж - "Алепу Вилидж" АД. По смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.

Също така при издаване на разрешението не са представени всички документи, които се изискват според ЗУТ.

От април месец тази година курортният комплекс "Алепу Вилидж" вече е с нов инвеститор, след като "Главболгарстрой" се оттегли от проекта. Дружеството "ГБС Турс" ЕАД, носител на отстъпено право на строеж и на разрешението за строеж на ваканционното селище, ги продаде на частния инвеститор и строителен предприемач Стоян Василев от Приморско.

 

Безценно откритие в средновековния град Русокастро - над 50 рисунки-графити отпреди 700 години

При проучването на водохранилището на замъка на средновековния град Русокастро е направено изключително ценно откритие. Върху стените му са открити над 50 средновековни рисунки графити, датиращи отпреди 700 години. Изображенията са големи по размер, достигат до 30 см дължина и височина до 25 см. Представени са благородни елени, турове, различни птици, коне, конници, кораби, кръстове, змии или морски чудовища и дори един октопод. Открит е и едноредов надпис, който в момента се разчита. Това е цял ансамбъл, като тепърва ще се проучва дали рисунките са цял фолклорен разказ, или са отделни изображения.

Графитите са изобразени с остър метален предмет върху мазилката на водохранилището. Те са компактни и заемат един от неговите ъгли. Щерната е изградена в края на XIII в., оттогава са и рисунките. Подобни са открити в Несебър, в църквите„Св. София“ и „Св. Богородица Перивлепта“ в Охрид, в някои пещери и скални манастири в Северозападна България. Най-много такива изображения има установени в старите столици Плиска и Преслав – общо близо 190 рисунки. Там обаче те са предимно върху блокове от крепостната стена, а не върху мазилка – само с едно изключение.

В царската цитадела Трапезица във Велико Търново също е открито едно изображение на елен върху мазилка.

Рисунките от Русокастро се явяват най-големият масив в днешните български земи от епохата на развитото Средновековие. Те са безкрайно ценни, тъй като отразяват вижданията и духовната култура на по-обикновените хора. Това не е елитарна култура, каквато са църквите и монументалните сгради от епохата, построени от царя и най-висшата аристокрация. Рисунките са отражение на народните, фолклорни представи на местното население.

В момента местата с изображенията се укрепват и консервират под ръководството на Силвия Борисова – реставратор на РИМ – Бургас. Те ще бъдат максимално защитени за зимния сезон. За това археолозите са подпомогнати както от Община Камено, така и от Земеделската кооперация в с. Русокастро.

Разкопките на средновековния град са финансирани от Община Камено и Министерството на културата, и се изпълняват от Регионален исторически музей –  Бургас.

 

 

От София до Слънчев бряг ще се пътува без тапи следващото лято

През месец юли догодина се очаква да бъде готов северният обходен път на Бургас, който ще изведе трафика от АМ „Тракия“, заобикаляйки града. Така за новия туристически сезон, пътуващите към курортите северно от Бургас, както и тези към Варна, ще минават през изцяло нов маршрут, като от София до Слънчев бряг ще се движим по магистрала и четирилентов път, без тапи.
В това се увери заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Граматиков, който днес инспектира обекта, заедно с директора на Областно пътно управление – Бургас инж. Митко Порязов и Иван Иванов – изпълнителен директор на фирмата изпълнител „Пътстрой ВДХ“-Бургас ЕООД и областния управител на Бургас проф. Мария Нейкова.

Към днешна дата е прокарано на етап „земно легло“ около 90% от трасето, което е с обща дължина 4,7 км. На обекта се работи усилено, не е спирано, каквато теза налагат бившите управляващи“, констатира зам.-министър Граматиков, който разговаря и с работниците, които му споделиха задоволството от работата си. В напреднала фаза е строителството на надлеза над АМ „Тракия“, както и пътен възел тип „тромпет“ в посока Сарафово. Изпълнени са изкопно-насипни работи, положени са дренажни и отводнителни системи, колектор, водостоци и др.
Строят се и предвидените по проекта локални платна. Отсечката ще бъде с две платна, с по две ленти за движение. Планирани са общо 4 пътни възела. Стойността на проекта е 57 млн.лв. с ДДС, осигурени от държавния бюджет.
„Изключително съм доволен от това, което виждам, а то е, че строителството не е спирано, то се изпълнява в срок, всичко е разплатено“, заяви зам.-министър Граматиков и изрично подчерта, че строителните дейности продължават с нужните темпове. Той се ангажира да съдейства за издаване на разрешителните за строеж, необходими за преместване на инженерните мрежи по трасето – електропроводи, водопроводи и оптична мрежа.
„Три от четирите големи съоръжения по трасето вече са изградени, което е важно за напредъка на проекта. Със северния обход ще разтоварим входа на Бургас и ще се облекчи движението“, заяви инж. Митко Порязов. Той информира, че е предвидено и изграждане на улично осветление по целия път.

 

ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

ОБЩИНИ

ИКОНОМИКА

ПОЛИТИКА

ТУРИЗЪМ