За 14 минути с влак до летището: Ето кога стартира строежът на жп връзката (ВИДЕО)

Предварителният проект за железопътна връзка от гара „Владимир Павлов“ до летище Бургас беше представен днес в Бургас. Негов възложител е НКЖИ. За свършената дотук работа говориха генералният директор на НКЖИ инж. Мария Генова, ръководителят на проекта Пловдив – Бургас - фаза 2 – инж. Иван Бакалски, както и представители на проектантския екип.

Заданието предвижда изграждане на железопътна връзка от гара „Владимир Павлов“ до летище Бургас, като в по-голямата част от трасето се използва полосата на съществуващата железопътна линия до „Сарафово“. За отклоняване от полосата на съществуващата линия се предвижда изграждане на Разделен пост „Сарафово“.

Новата железопътна линия ще бъде дълга 11 километра, еднопътна, електрифицирана, с безнаставов релсов път, което ще осигури намаляване на шумовите нива в градска част. В рамките на проекта се предвиждат нова спирка „Лазур“, нова спирка „Морска градина“, нова гара „Солниците“, спирка за бъдещо развитие “Кьошето“ и нова гара „Летище Бургас“. Спирките ще бъдат проектирани с перони, като се предвиждат пешеходни надлези с асансьори и осигуряване на условия за трудно подвижни лица. Гара „Летище Бургас“ ще бъде изградена върху железопътна естакада, а чрез пешеходни подходи ще се осигури пряк достъп към летището и квартал „Сарафово“. Гарата ще осигури условия за престой, санитарни нужди, като за пътниците ще е осигурен удобен достъп в съответствие с изискванията и за лица с намалена подвижност.

„Ние сме удовлетворени, че вече сме на последната фаза на този процес, който стартира преди 6-7 години, когато бяха първите разговори да съхраним трасето на бившата жп връзка Бургас - Поморие с подготвяне на парцеларни планове и отклонение в посока Летище Бургас. Общината вече започна да изпълнява детайли по отношение на това трасе, защото в момента започваме изкопните дейности по подземното преминаване на ул. „Одрин“ и жп връзката, която предварително с съгласувахме с вас и одобрихте като височини, габарити на пътя. Радвам се, че Община Бургас е активен партньор в този процес. Надявам се, последната фаза по отношение на получаване на финансиране по оперативната програма да бъде факт и да създадем едно транспортно съоръжение, което ще облекчи трафика, ще намали шума, стреса и катастрофите, а и е екологичен транспорт, спестяващ доста замърсяване в атмосферата на града и той ще получи по-приветлив и благоустроен облик за туристите. Южното Черноморие ще получи една нова транспортна възможност за чекиране на Летище Бургас от жп гарата и това ще намали през пиковите дни на летните месеци натоварването на летището, а и след време се надяваме този проект да се развие и стигне до първоначалния замисъл обхватът му да бъде Слънчев бряг – Летище Бургас – жп гара Бургас. Благодаря ви за вашата активност“, каза кметът Димитър Николов.

„И аз благодаря за добрата работа между Община Бургас и Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Всичките ни усилия са насочени към приключване на тази първоначална фаза на проекта, изготвяне на технически проект, ПУП-ове, за да можем да направим една процедура, с която да изберем изпълнител, който да осъществи връзката с Летища Бургас и да търсим възможности за осъществяване на последващите етапи от развитие на връзката със Слънчев бряг. Благодаря на всички колеги, които работиха усилено, за да можем сега да видим окончателно техническите решения! До края на тази година техническият проект трябва да бъде завършен окончателно, а строителството да започне през 2025 г.“, отговори генералният директор на НКЖИ инж. Мария Генова.

„Ние държим на най-съвременна техника на обезшумяването на релсите. Втората тема е безопасността, имайки предвид, че скоростта няма да е малка, за да можем да спазим времевия прозорец, който ни е даден за стигане от първа до последна точка. Много държим на съвременните системи за безопасност. Също така искаме и подвижният състав да бъде адекватен на съвременните условия с максимални удобства. Много е важно къде ще бъдат локализирани самите спирки. Искаме строящата се в момента Детска болница да е обвързана с нова спирка на железницата, за да дадем възможност на пациенти и посетители да могат безпрепятствено да ползват връзката. Този проект ние го разглеждаме и като вътрешноградски транспорт, което значи, че жителите на „Сарафово“ ще могат да ползват различните спирки в двете посоки. Искаме детайли, за да можем да обвържем нашата вътрешноградска транспортна мрежа с останалите автобуси, които спират на спирките, прилежащи към новите жп спирки, за да могат и двете системи да бъдат в пълен синхрон. Имаме и други въпроси, които нашите експерти ще обсъдят с вас. Пожелавам ви по-скоро да намерите голямото финансиране за втора фаза!“, добави кметът Димитър Николов.

Техническото проектиране предвижда също така изграждане на железопътен надлез при улица „Одрин“, нов пътен надлез при ул. „Димитър Димов“, пробив под главен път I-9 и железопътна естакада при летище Бургас, както и други нови съоръжения.

Изпълнението на проекта ще допринесе за транспортната свързаност на централната градска част на Бургас чрез изграждане на нови спирки, както и за осигуряване на ефективен екологичен достъп към квартал „Сарафово“ и Летище Бургас. Значително ще бъде  подобрена транспортната свързаност на летището. Техническият проект е съобразен с възможностите за бъдещо развитие на железопътната линия до к.к. Слънчев бряг.

* Проектирането на обект „Изготвяне на технически проект, технически спецификации за строителство и изработване на ПУП за връзка между жп гара Бургас и летище Бургас“ по проект: „Достъп от коридор ОИС до летище Бургас. Проучвания за връзка между железопътната инфраструктура и летище Бургас“ се финансира от „Механизъм за свързана Европа“, сектор „Транспорт“. Стойността на договора за проектиране, технически спецификации за строителство и изготвяне на ПУП е 2 495 000 без ДДС, а Изпълнител – Обединение ИКюИнфра.