България и Китай ще си сътрудничат в областта на пристанищата

Категория: ИКОНОМИКА Написана от BurgasPress редактор Посещения: 865

България е сериозен фактор на Балканите, твърди китайският премиер Ли Къцян по време на среща с българския си колега Бойко Борисов

България и Китай ще си сътрудничат в областта на пристанищата и пристанищните индустриални паркове по силата на меморандум за сътрудничество, подписан днес от вицепремиера по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев, предава пресцентърът на правителството.

 

Подписването на меморандума се е състояло в Рига по време на среща на правителствените ръководители от формата 16+1 между страните от Централна и Източна Европа и Китай.

 

Меморандумът дава база за строителство, модернизация и експлоатация на пристанища и пристанищни индустриални паркове, като насърчава страните да развиват сътрудничество посредством инвестиции, сливания и придобивания, публично-частно партньорство, проектно договаряне и доставка на оборудване, се казва в съобщението на правителствената пресслужба.

 

Отговорни институции за изпълнението са Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на България и Националната комисия за развитие и реформи на Китай.

 

Междувременно българският премиер Бойко Борисов се е срещнал с китайския си колега Ли Къцян по време на петата среща на държавните и правителствени ръководители на Китай и страните от Централна и Източна Европа, провеждаща се в Рига.

 

Къцян е определил България като "сериозен фактор на Балканите" и е предложил следващата среща на формата, известен като "16+1" да се проведе в София", съобщава Министерският съвет. Премиерът на Китай  е благодарил на Борисов за участието в срещата, въпреки че в България е изборен уикенд. Борисов е заявил, че след последната среща на формата през 2015 г. в България сътрудничеството с Китай вече дава резултати.

 

"Разчитаме китайските власти да съдействат за ускоряване на процедурите за внос в Китай на български земеделски и хранителни продукти за по-бърз и добър стокообмен между двете страни", посочил е от своя страна Борисов.

 

Според Ли Къцян в Китай се наблюдава ръст на българските продукти на китайския пазар и заяви, че голям потенциал за износ вижда в етеричните масла-по-специално розовото масло, земеделските и хранителни продукти- мляко и млечни продукти, месо, тютюн и други.

 

"Китай е наш първостепенен партньор. Индустрията също е важен сектор, по който можем да намерим сечение. Китайските инвеститори в България се увеличават и нашето желание е да привлечем повече компании в българската икономика, защото тук имаме традиционни предимства в сектори като машиностроенето, електроника и електротехника, информационни и комуникационни технологии, химическа, фармацевтична и хранително-вкусова промишленост. Разчитаме властите в Китай да насърчават китайски фирми да инвестират в България ", е подчертал от своя страна Борисов.

 

„Основен приоритет в нашата работа е въвеждането на правила и ред за функциониране на СПА сектора и насърчаване на неговото развитие, като реална възможност за удължаване на сезона и привличане на по-платежоспособни туристи“, каза Николина Ангелкова. Важна стъпка за това бе приемането на Наредбата за условията и реда за сертифициране на "балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център" и "таласотерапевтичен център към Закона за туризма. Това е първи подобен подзаконов нормативен акт и с него се въвеждат минимални задължителни законови изисквания, на които да отговарят специализираните центрове. "Започна процесът по сертифициране на балнео- и СПА центровете на територията на страната по новите правила, като вече сме получили 111 заявления от специализирани обекти, които желаят да преминат през процедурата", допълни Николина Ангелкова.

 

Сертифицирането е доброволно, но само обектите, които са проверени на място, ще могат да носят абревиатурата СПА и ще бъдат вписани в Националния туристически регистър.

 

Тя отбеляза важната роля на сътрудничеството между бизнеса и общините, които имат на територията си минерални извори и искат да ги използват за различни дейности.

 

„Програмата започна на 1 ноември с публикуването ѝ на сайта на Националния доверителен екофонд /НДЕФ/“, каза министърът на околната среда и водите Ивелина Василева. Тя посочи, че е предвиден ресурс от 3,5 млн. лв. за пилотната схема. Срокът за подаване на проектните предложения е до 16 декември в НДЕФ, за оценяването им - до края на януари 2017 г., а за изпълнение - до края на 2017 година. Размерът на безвъзмездното финансиране по пилотната схема е 50 на сто от стойността на проекта, осигуряват се средства за покриване на лихвите по кредити, взети за изпълнението му.

 

И при подготовката на проектите, които трябва да имат финансова обосновка, и при изпълнението им - заради потребността от инвестиции, има възможност за партньорство между общините и бизнеса, отбеляза Василева.

 

Тя припомни, че в България са разкрити 102 находища - публична държавна собственост, с повече от 500 водоизточника. От тях 63 находища са предоставени от МОСВ за безвъзмездно управление със срок 25 години на 42 общини. Освен тях има 37 находища - публична общинска собственост. Разкритите ресурси за страната се оценяват на около 4600 л./сек.

 

Преди да се обяви началото на програмата, по инициатива на МОСВ НДЕФ извърши проучване и анализ на потребностите и готовността за нея. Според анализа голяма част от общинската водопроводна и водопреносна мрежа е амортизирана и са нужни основни ремонти, подмяна и разширяване на мрежата. Подпомагането на общините за такива проекти ще повиши ползването на ресурсите от минерални води, което сега е под 25 на сто, каза още министър Василева.