Подготвя се голямо окрупняване на университети у нас: намаляват държавните от 38 на 16

Категория: ОБРАЗОВАНИЕ Написана от BurgasPress News Room Посещения: 197

Подготвя се мащабно окрупняване на държавните висши училища в България. Ректори са били викани при министъра на образованието, от когото са научили за плана. Всички те управляват базирани в София висши училища и университети. Става въпрос за най-малко 8 ръководители на ВУ, пише OFFNews. От Министерството на образованието са потвърдили пред медията, че са водени разговори с ректори за обединения.

„Водени са предварителни разговори, за да може да започне обсъждането на предлаганите промени. Официалните разговори ще бъдат водени със Съвета на ректорите. В края на февруари предстои заседание на Съвета на ректорите, на което министърът ще изложи концепцията си за промени“, се казва в отговора на МОН.

Висшите училища в България са 52. От тях 38 са държавни. Останалите са частни и те не са включени в плана. По информация на OFFNews той предвижда намаляване на броя на държавните ВУ от 38 на 16 и се запазва самостоятелността на:

- Софийския университет; Пловдивския университет; Шуменския университет;  Тракийския университет в Стара Загора; Югозападния университет в Благоевград;  Великотърновския университет; Аграрния университет в Пловдив; Военната академия „Г. С. Раковски“ в София; Висшето военноморско училище „Н.Й. Вапцаров“ във Варна; Националния военен университет във Велико Търново; Академията на МВР; Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в Бургас.

Оттам нататък се предвижда създаването на следните мегаструктури:

- национален технически университет, който включва сегашните технически университети в София, Варна, Габрово и Русенския университет.;

- единен икономически университет, който да включва УНСС, Икономически университет – Варна и Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов;

- единен политехнически университет, който да включва: Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), Минно-геоложкия университет (МГУ), Лесотехническия университет (ЛТУ), Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив, Висшето строително училище „Любен Каравелов“, Висшето училище по телекомуникации и пощи в София;

- университет по изкуствата, под чиято „шапка“ да са НАТФИЗ, Националната музикална академия, Националната художествена академия, Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, Университета по библиотекознание и информационни технологии и Националната спортна академия;

- медицински университет, който да обедини сегашните четири в София, Пловдив, Плевен и Варна.

По закон обединяване на университети може да се случи единствено доброволно, по волята на самите академични общности. Законът за висшето образование изисква да има решение на Общите събрания на съответните висши училища. Общото събрание включва преподаватели, студенти и администрация. Ако министърът иска да наложи подобно окрупняване против волята им, или трябва да наруши закона, или той да бъде променен и да позволи подобна намеса, уточняват от медията.