Ремонтът на Къщата на Шагунов може да започне в началото на следваща година

Категория: БУРГАС Написана от BurgasPress News Room Посещения: 109

Ремонтът на Къщата на Шагунов може да започне в началото на следваща година. Пари за него са предвидени в капиталовата програма на Община Бургас. Те са в размер на 550 000 лева.

Единствената причина ремонтът да не е започнал досега е тази, че се изчаква промяна в статута на сградата. Общината поиска той да не е просто за жилищни нужди, а за обществени, в конкретния случай музейни дейности. С това са съгласни и частните съсобственици, тъй като собствеността не е изцяло публична.

Когато пристигне одобрение от Министерство на културата, моментално ще бъде издадено разрешение за строеж. Очаква се това да се случи до края на тази или в началото на следващата година.

Междувременно днес Общината реагира на сигнал за паднала част в задната страна на имота. Основната сграда със статут на паметник на културата е стабилна. Пропаднала е част от пристройка, която и без друго трябваше да бъде премахната. Обектът е обезопасен. Изчакват се последните дни, преди да започне възраждането на тази знакова сграда.