Строят нов квартал в Бургас на мястото на бившия завод „Камбана“

Категория: БУРГАС Написана от BurgasPress News Room Посещения: 125

Производствените бази на бившия завод „Камбана“ могат да се превърнат в новия квартал на Бургас На редовното заседание на Общинския съвет ще се разисква смяната на статута на 9 парцела, с обща площ над 200 дка. Те се намират в промишлена зона „Север“ зад новия МОЛ, обясни пред БНР Николай Цоцомански, директор на дирекция "Устройство на територията":

"На територията отдавна няма действащи производствени площадки. Терените са частни, а собствениците им искат зоната  да се превърне в многофункционална, жилищна, търговска и офисна, като да е със смесени функции. Искането е да се позволи по-голяма височина на застрояване."

Така Бургас ще получи нов жилищен комплекс в тази зона, която беше предимно производствена и складова, а сега ще стане многофункционална, още повече, че подобно бъдеще в тази част се очаква да има и теренът под завод „Елкабел“, като се свърже той с комплекс „Славейков“. Територията е обезпечена с техническа инфраструктура.

Съгласно предвижданията на ОУП, в зоната се допуска изграждане на обекти за търговия, безвредни производства и складове, спорт и атракции и други допълващи функции, без да се допускат обекти за дейности с вредни отделяния и влияния, с допустими показатели за застрояване, както следва: Плътност до 80%; Кинт до 2,5; Височина до 10 м и минимално озеленяване от 20%“, пише в докладната записка. 

Отделно улица „Одрин“, която е основна пътна артерия, ще бъде ремонтирана с нови локални платна и това ще допринесе за развитието на зоната.

Смяната на статута на парцелите ще бъде гласувана на следващата сесия на Общинския съвет в Бургас.