ВАС отмени заповедта за създаване на защитена зона „Залив Корал“

ВАС отмени заповедта за създаване на защитена зона „Залив Корал“

5-членен състав на Върховния административен съд (ВАС) е отменил заповедта от 7 юли 2022 г. на тогавашния министър на околната среда и водите Борислав Сандов, с която заливън Корал беше обявен за защитена зона.

Отменено е предходно решение на 3-членен състав на ВАС, с което са отхвърлени жалби срещу обявяването на защитената местност, подадени от фирмите "Кортекс Трейдинг" АД и "Фантазия 5" ООД, община Царево и Национална асоциация "Българско Черноморие".

Докладчик по делото била Анелия Ананиева, първоначално командирована във ВАС от бившия председател Георги Колев. По-малко от година по-късно тя била назначена за титуляр след конкурс.

Залив Корал" е третата обявена за защитена крайбрежна територия у нас след резерват "Калиакра" (1941 г.) и защитена местност "Пясъчна банка Кокетрайс" (2001 година). В площта й 1320 декара трябвало се опазват местообитания на редки представители на селдови и есетрови риби и трите вида китоподобни, срещащи се в Черно море. С вече отменената заповед на Борислав Сандов в границите на защитената местност се забранява влизането на моторни и моторно-ветроходни плавателни средства, с изключение на бедствия, извънредни ситуации, за провеждане на аварийни, контролни и спасителни дейности през цялата година и за нуждите на риболова през периода от 1 октомври до 1 март.

Забраняват се също интензивно и екстензивно отглеждане на аквакултури, използване на дънни, тралиращи, драгиращи средства, включително и бийм трал, депониране на драгажни маси, изхвърляне на отпадни води от плавателни съдове. Забранява се и изграждане и поставяне на изкуствени подводни рифове или атракциони върху и под повърхността на водата, изхвърляне на канализационни и отпадъчни води от сушата и заустване на канализации, ккато и на нефтопродукти и други отпадъци.

Фирмите "Кортекс Трейдинг" и "Фантазия 5" обосновават пред съда правен интерес с извършвана от тях туристическа дейност в територия, граничеща със защитената местност. Те обясняват, че с въведените забрани ще се влоши качеството на предлаганите ваканционни услуги. "Фантазия 5" е наемател на плажа "Къмпинг юг", а "Кортекс трейдинг" е собственик на хотел "Морско конче" в къмпинг "Юг". И двете фирми са представлявани пред съда от адвокатско дружество "Бакалова и Дамянов" на адв. Валентина Бакалова.

С решението на петчленния състав на ВАС Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е осъдено да заплати съдебни разходи на жалбоподателите за близо 8 000 лева.

Местността "Корал" е включена в защитена зона още през лятото на 2021 г. от тогавашното служебно правителство заедно с плажовете Карадере, Пашадере и Иракли. Това е мотивирано с "осигуряване на пълна защита на крайбрежни местообитания от урбанизация, застрояване и фрагментиране".