Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Златко Димитров: "Идеята за безвъзмездно прехвърляне на собственост не е приложима"

Община Несебър започва преговори за придобиването на собствеността върху инфраструктурата в източната част на курорта „Слънчев бряг“, след решение на извънредна сесия на Общинския съвет на морския град.

В момента собствеността върху инфраструктурата в курортния комплекс е смесена, като държавата в лицето на дружеството „Слънчев бряг“ АД стопанисва източната част, а общината – западната част.

Решението беше взето по предложение на общинския съветник Венелин Ташев, който го обосновава с „хаоса, който цари в Слънчев бряг“. „Моето искане е да се сложи ред, да се знае на държавата ли е, на общината ли е и някой да започне да оправя хаоса в "Слънчев бряг", обобщи Ташев.

Проблемът не е нов и изниква периодично през годините. През 2009 г. Община Несебър поиска от Министерството на икономиката и енергетиката да й предостави инфраструктурата в Слънчев бряг безвъзмездно. Подобно искане беше отправено от общината до Съвета на директорите на „Слънчев бряг“ АД и през 2012 г.

75% от капитала на дружеството са собственост на Министерството на туризма, а останалите 25% са притежание на акционерите на дружеството - общо 4246, от които 26 юридически лица. То е публично дружество и акциите му се търгуват на Българската фондова борса.

„Имали сме съдебни спорове в миналото с община Несебър, но съгласно съдебното решение „Слънчев бряг“ АД, а не общината, е собственик на транспортната инфраструктура и в това си качество дружеството има правото да организира по определен начин достъпа и контролния режим в курортен комплекс Слънчев бряг – изток“, коментира пред Investor.bg Златко Димитров, изпълнителен директор на компанията.

Според него идеята за безвъзмездно прехвърляне на собственост на акционерно дружество е неприложима.

„Дружеството не е обикновен оператор на улици и алеи, както често се опитва да бъде представено в общественото пространство, а предприятие, прилагащо държавни политики. Само при наличие на държавна собственост върху акциите на „Слънчев бряг“ АД ще се гарантира това високо ниво на регулацията върху дейността на предприятието и ръководните му органи. Държавата като собственик е гарант за спазването на законите и срещу ново застрояване, което вече е нежелателно“, допълва Димитров.

По думите му разходите на компанията за поддръжката на инфраструктурата възлизат на над 2 млн. лв. на година, а за сезон 2020 г. всички цени за ползване на инфраструктурата и услуги в Слънчев Бряг са били намалени с 50 % заради кризата, причинена от коронавирусната пандемия.

"Облекченията обхващат почти всички сфери, администрирани от дружеството, като цени за стоянка на таксиметрови коли, цени за автомобили, зареждащи търговски обекти, отдаване на тротоарно право, паркиране“, посочва Димитров.

Според него въпреки трудностите през тази година компанията му е подготвила по възможно най-добрия начин инфраструктурата в комплекса.

„За този сезон е изградена локална поливна канализация, която обезпечава събирането на вода при валежи на ул. „Първа“, крайбрежната алея, както и на ключови вътрешни улици в зона Изток. 250 метра са новосъздадените тротоари в Зона Юг на Слънчев бряг (до хотел „Хелиос“ и между „Бор“ и „Иберостар“)“, казва Димитров.

Според него проблемите с инвестирането в инфраструктурата на националните курорти, включително Слънчев бряг, трябва да се разрешат с приемането на Наредба за националните курорти към Закона за туризма.

„В нормативна регулация на правния статут и управлението на националните курорти могат да се дефинират много ясно отговорностите и ангажиментите на държавата, местната власт и стопаните на националните курорти, както и на потребителите на туристически продукти. Евентуално в нормативния акт може да се предвиди регламентация на отношенията между собственици и ползватели на инфраструктурата и така по-ефективно ще може да се претендира изпълнението на задълженията по тези регламенти или общи условия, включително и ще направи възможно уреждането на финансовите отношения между участниците“, смята Димитров.

Темата за това кой да стопанисва инфраструктурата на Слънчев бряг стана актуална за първи път след масови протести на хотелиери през 2008 г. Първоначално акционерното дружество поиска 47 млн. лв. без ДДС за инфраструктурата. Сега не става въпрос за пари, каза след заседанието на Общинския съвет кметът на Несебър Николай Димитров.

"Когато има някакво развитие, тогава може да говорим за ролята на общината, сега няма смисъл да говорим предварително", коментира Димитров.