През зимата пътуванията на българите са се увеличили наполовина

Категория: ТУРИЗЪМ Написана от BurgasPress News Room Посещения: 103

През първите три месеца на годината по време на продължаващата епидемична обстановка в страната 703.4 хил. българи са пътували с цел туризъм като повечето от тях - 87.9%, са пътували само в страната, 10.8% - само в чужбина, а 1.3% са пътували както в страната, така и в чужбина.

В сравнение с първото тримесечие на предходната година общият брой на пътувалите нараства с 53.9%, показват данните на НСИ, цитирани от в-к Дневник.

Най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години - 313.1 хил., или 44.5% от всички пътували. Във всички възрастови групи преобладава относителният дял на пътуванията в страната, като най-висок (89.1%) е при хората на възраст 25 - 44 години. Делът на пътувалите в чужбина на възраст 65 и повече години е 18% от пътувалите в тази възрастова група и е най-голям в сравнение с останалите групи

Най-много туристически пътувания както в страната (44.5%), така и в чужбина (51.4%) са били с цел "почивка и екскурзия".

През първото тримесечие като самостоятелни са били регистрирани 925.7 хил., или 94.2% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96.6%, а на тези в чужбина - 69.3%.

В структурата на разходите по видове с най-голям относителен дял в страната са тези за храна - 34.9%, докато в чужбина са разходите за транспорт - 31.5%.

Средният разход при пътуване с лична цел на човек и повече навършени години е 198.26 лв. в страната и 684.85 лв. в чужбина.

Същевременно разходите на човек за професионално пътуване са средно 188.05 лв. в страната и 1 064.84 лв. в чужбина.