Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Незадоволително лято, въпреки надеждите за възстановяване на туризма, отчитат от БРТК

Възстановяване на въздушния трафик след Covid кризата с 64% ръст на пристигналите пътници спрямо 2021 година, отчитат от Бургаската регионална туристическа камара. Лидер на пазара и през тази година е Полша, като ¼ от всички летовници по Южното Черноморие това лято са именно от там. Като основна причина за постигнатите положителни резултати е и завръщане на организираните британски туроператори.

Положително е и движението на пазари като Австрия и Унгария, които бележат не само увеличение към 2021 и 2020, но и ръст от 25% към 2019 година. Завръщане отбелязват и пазари, които бяха доста слабо представени или напълно отсъстващи през 2021 година, като Израел (+308%), Словакия (+100%),  Ирландия (+311%), Норвегия (+388%), Дания (132%), Швеция (324%). Въпреки тази положителна тенденция, тези пазари все още регистрират спадове между 30-40% спрямо 2019 година.

Според работещи в сектора има възстановяване след двете кризисни години, но резултатите не са особено обнадеждаващи, ако се сравнят с 2019 година.

Сред негативните тенденции, според бранша, е липсата на туристи от източните пазари Русия, Украйна и Беларус, в резултат на военния конфликт и по-слабото представяне на основен пазар, като Германия.

Ето и обобщение на резултатите от сезон 2022 на БРТК – Бургас:

* Постигната е по-добра заетост спрямо кризисните 2021 и 2020, като са постигнати и много по-добри резултати в приходната част. В резултат от енергийната криза и инфлацията стойността на разходната част се е увеличила значително.

* В крайна сметка крайният резултат под формата на печалба остава подобен на този от предните две години, което означава, че размерът на печалба остава далеч от предкризисните нива.

* Заключението е, че сезон 2022 донесе повече работа и надежди за завръщане на туризма към нормалния му ритъм, но финансовите резултати в края на сезона показват, че трудностите и предизвикателствата пред работещите в сектора остават.

* При драстично увеличената себестойност на туристическия продукт през тази година се доближаваме все повече до нашите преки конкурентни дестинации Гърция и Турция ценово, и това води до въпроса с какво ще привлечем туристите по нашето Черноморие през 2023