Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

По-чистият въздух заради пандемията е спасил 11 000 европейци за месец

Подобряването на качеството на въздуха през последния месец в европейските страни е помогнало да се избегнат 11 хиляди смъртни случаи. Това са пресметнали специалистите от финландската организация Centre for Research on Energy and Clean Air, занимаваща се с въпроси, свързани със замърсяването на атмосферата.

Те са установили, че рязкото намаляване на движението по пътищата и промишлените изходящи газове е довело до намаление на емисиите на азотен диоксид ( NO) с 40% и намаление на твърдите фини частиците РМ ( частици с диаметър по-малък от 2,5 микрометра) с 10%.

Именно тези две форми на замърсяване нанасят главния удар по сърдечно-съдовата система и белите дробове, напомнят учените.

Статистическият анализ е показал, че най-голям брой жертви вследствие на подобряването на екологичната обстановка са избегнати в Германия (2083 човека), след нея следват Великобритания (1 752), Италия (1 490), Франция (1 230) и Испания (1 083).

В мащабите на целия свят ефектът от подобряването на екологията е още по-голям, отбелязват учените, тъй като в това изследване те са се съсредоточили само на един континент и на въздействието в рамките на един месец. В двете най-гъсто населени страни Китай и Индия също се наблюдава значително намаляване на емисиите.

„Ние наблюдаваме намаляване на пациентите, хоспитализирани с изострена астма и хронична обструктивна болест на белите дробове през последния месец, и без съмнение, намаляването на емисиите е една от причините, смята д-р Смит от болницата на Кралския колеж на Лондон. – Това ни позволява да си зададем въпроса кое по-рано беше норма. Ако замърсяването на въздуха се върне на предишните нива, моят кабинет отново ще се изпълни с деца и възрастни, които не могат да дишат“.