• Местният парламент в Бургас подкрепи предложението на кмета Димитър Николов за изграждането на нова ...
  • Предложение за прекратяване на членството на Община Бургас в Сдружението с нестопанска цел "Алиа...