Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Ученици от 6 бургаски училища се включиха в Европейската нощ на учените в Бургас

Ученици от 6 бургаски училища се включиха в Европейската нощ на учените в Бургас. Събитието бе открито от проф. д-р Сотир Сотиров, зам.-ректор на Университет "Проф. д-р Асен Златаров", който за поредна година е негов организатор в рамките на националния проект КТРИО. Ежегодната инициатива има за цел да доближи изследователите до широката общественост и да привлече младите хора към науката.

Учениците бяха разпределени в два потока – "Природни науки" и "Информационни технологии". Те посетиха и се забавляваха в новите лаборатории на Неорганичния корпус и в Центъра за върхови постижения по ИКТ на Университета.

Младежки международен център - Бургас и Научен център ПланетУм направиха атрактивна демонстрация "Непознатият планктон" и приложна наука, съвместно с представители от катедра "Природни науки - Химия, Биология, Екология".

В Център за върхови постижения по проект УНИТе бяха представени две лекции, свързани с киберсигурността и поведението на младите хора в онлайн пространството и социалните мрежи. Отговори на въпросите как да разпознаем фалшивите новини и да се предпазим от кражба на дигитална самоличност донесоха на участниците интересни награди в специално организираната викторина.

 

* Европейска нощ на учените 2022 – https://night.nauka.bg/ – Проект K-TRIO, се финансира от Европейския съюз по програма Дейности „Мария Склодовска-Кюри“, Договор №101061564

* Проект № BGLD-2.001-0002 „Създаване на Младежки международен център – Бургас“ се реализира по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2014-2021.