Бургаският филиал на НХА представи новата си магистърска програма „Фотография“

Бургаският филиал на НХА представи новата си магистърска програма „Фотография“

През учебната 2024/2025 г. Филиалът на Националната художествена академия в Бургас открива нова магистърска програма – „Фотография“. Това стана ясно днес в Магазия 1, Филиал на НХА, на информационна среща за запознаване с образователните и кариерни възможности, които тя предоставя.

Проф. Светозар Бенчев – директор на Филиала на НХА в Бургас, доц. д-р Бойка Доневска – ръководител на катедра „Изкуствознание“, проф. д-р Зарко Ждраков и ас. д-р Генади Гатев – преподавател в специалността предоставиха информация за кандидатстването на бъдещите магистри и перспективите пред тях.

„Вече имаме помещенията, които ще бъдат използвани и те се намират в Културен дом НХК, като имаме възможност да използваме и някои помещения в Конгресния център. Реалното обучение ще започне от септември“, заяви Проф. Светозар Бенчев – директор на Филиала на НХА в Бургас.

„Община Бургас има интерес и се стреми да предостави на младите хора, които искат да се обучават в града ни най-добрите възможни условия за това. Затова се радвам, че сега пред тях се открива тази нова възможност“, сподели зам.-кметът по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики Михаил Ненов.

„Магистърска програма „Фотография“ е актуална, търсена и перспективна по отношение на възможностите, които дава и на високия хоризонт за реализация. Тя ще обогати възможностите на филиала, тъй като другите две магистърски програми – „Културното наследство на българското Черноморие“ и „Арттерапия“ имат много различен профил. Обучението е 3-семестриално“, сподели на срещата доц. д-р Бойка Доневска – ръководител на катедра „Изкуствознание“.

„Тя е много интересна и мащабна, с широко приложение. Тя е свързана с промяната на изображението, не само като медия, но и на самата среда. Днес  е невъзможно д си представим съвременното изкуство без фотографията“, заяви Генади Гатев – преподавател в специалност „Фотография“.

„Традиционната представа за фотографията може да бъде от голяма полза за развитието на културното наследство на региона. Защото то непрекъснато се променя, заради консервационно-реставрационните дейности, които непрекъснато се правят. Така, че фотографията може да бъде много полезна за регистриране на етапите на съществуване на културното ни наследство“, допълни още проф. д-р Зарко Ждраков.

По време на срещата те споделиха, че обучението ще се провежда от утвърдени преподаватели от Националната художествена академия в София чрез лекции, интензивни практически курсове, изпълнение на кратки художествени проекти, дискусии и уъркшопи.

Магистърската програма „Фотография“ има за цел да изгражда знания и умения, свързани с възможностите на фото изображението, с неговите език, естетика, теоретична и техническа основа, както с мястото и значението му в съвременното изкуство.

Студентите ще имат на разположение съвременно техническо оборудване, чрез което на професионално ниво да развиват своята индивидуална работа. Предвижда се да бъде оборудвана съвременна лаборатория за усвояване на модерните експериментални техники. Студентите по фотография ще се обучават в Културния дом на Нефтохимика, като част от занятията ще бъдат и в Магазия 1.

Чрез учебния план на новата магистърска програма студентите ще получават познания и компетентност в областта на историята и теорията на фотографията, практиката и творческите експерименти с класически и съвременни фотографски технологии, критичното и креативно мислене върху социалния и културен дискурс на съвременното изкуство, работата в мултидисциплинарни области като изобразително изкуство, фотография, фотоинсталация, експериментален филм, видеоарт и др.

Програмата ще дава още технически и творчески умения за реализации в областта на класическата и съвременната фотография чрез свободен избор на различни допълнителни курсове и уъркшопи.

По време на следването си студентите ще имат възможност да участват в специализирани научни проекти, изложби, творчески ателиета, практики и летни академии, организирани от НХА, а през втората година ще проектират и осъществяват дипломна работа в сътрудничество с водещ хабилитиран преподавател и представят резултата от творческия процес в края на третия семестър на обучението.

Възможностите за перспективно кариерно развитие в областта на съвременното изкуство, художествената, репродукционната и документалната фотография, като фотографи в киното и рекламата, в преподавателската сфера, културните индустрии и туризма и др.

Приемът на документи за новата магистърска програма по фотография ще бъде между 15-30 юни 2024 г. онлайн или присъствено на място в НХА – ул. „Шипка“ № 1 в София или Магазия 1, Пристанищен комплекс Бургас.

Студентите ще кандидатстват за новата магистърска специалност с портфолио с авторски снимки и интервю. Приемните изпити ще се проведат от 1 до 16 юли 2024 г. в София.