Седмокласниците работят по вариант 1 на матурата по математика

Седмокласниците работят по вариант 1 на матурата по математика

По вариант 1 работят седмокласниците на изпита от националното външно оценяване по математика. Вариантът беше изтеглен тази сутрин в Министерството на образованието и науката от Зина Соколова от вестник "Аз-буки" в присъствието на служебния заместник-министър на образованието и науката Емилия Лазарова.

Очаква се 59 414 ученици да се явят на изпита.

Заместник-министър Емилия Лазарова каза, че през тази година няма промяна в броя на задачите. Има разлика в първата част от теста, като там всички 20 задачи ще са с избираем отговор - с четири възможности, от които само един е правилен.

"Миналата година две от задачите в първата част бяха с кратък свободен отговор. Даваме възможност на децата да работят по-спокойно и да имат повече време за решаването", отбеляза тя. 

Във втората част от изпита седмокласниците отново ще решават три задачи със свободен отговор.

"Тези задачи дават възможност на учениците да помислят - да опишат и аргументират отговорите си, и да покажат знанията си", каза заместник-министър Лазарова.

"Материалът не е олекотен и във втората част присъстват още три задачи, които са с разширен свободен отговор и те дават възможност на учениците да помислят, да опишат задачите, да ги аргументират и да покажат своите знания вече по-аргументирано. Има и задачи, които са малко по-практически ориентирани, но учениците ще имат повече време да помислят, да са по-спокойни, да си проверят задачите, защото за тях това е сериозен изпит и той е вход за следващо учебно заведение", обясни Емилия Лазарова.

Тя каза, че за съставянето на изпитните варианти се подготвя голям набор от задачи, който преминава през оценяване от експертни комисии, а изпитните варианти се сформират в последния възможен момент. В последния момент се правят два варианта за учениците в седми клас. Така е и десети клас.

Промяна през настоящата година има и във времетраенето на изпита. Първата част ще продължи общо 75 минути - с 15 минути повече спрямо миналата година. Времето за втората част остава непроменено - общо 90 минути. 

Оценките от изпита се изразяват само с количествени показатели в брой точки, без да се приравняват към оценки. 

Максималният брой точки от изпита е 100.

Резултатите от изпита ще бъдат обявени до 2 юли.(БТА)