Двадесет и пет предложения за лого на Поморие

 

Двадесет и пет от общо постъпили двадесет и осем предложения отговарят на условията на конкурса за ново лого на Поморие.

Гласуването ще се проведе на интернет страницата на общината, на два етапа - от 7 до 30 ноември и от 1 до 16 декември.

Във втория етап ще продължат петте предложения, събрали най-много гласове през първия. Анкетното гласуване ще определи победителя в конкурса.

Проектът ще бъде представен пред Общинския съвет за утвърждаване.