Увеличават се вековните защитени дървета в парк "Странджа"

Авторитетни лесовъди предлагат да бъдат обявени за защитени  още 11 вековни дървета на територията на Природен парк „Странджа”. Това са стари дъбови индивиди, всички на възраст  над  250 - 300 години, от видовете странджански дъб-лъжник, зимен дъб и цер. Към настоящия момент 21 са вековните дървета, които са със статут защитени на територията на ПП „Странджа”. Най-голямата част от тях са от ендимичния вид странджански дъб и като гъстота са на територията на царевското село Кости.

Странджанският дъб е представител на понтийско-евксинската флора  с единствено разпространение за територията на България – в Странджа. Този вид е включен в Закона за биологичното разнообразие като рядък, реликтен вид, разпространен в Мала Азия и Кавказ. Описан е за първи път преди повече от 160 години от ботаници на Никитската ботаническа градина – Русия и носи името на нейния директор – Л.Хартвис. Първото сведение за лъжника в странджанската флора е направил проф.Борис Стефанов през 1923 година, сочейк,и че се среща единично или на малки групи.

Странджанският дъб носи народното наименование лъжник поради неговата прилика с други наши дъбове – по листата прилича на източния горун, по кората – на цера, по жълъдите – на летния дъб. Счита се, че е древен вид и родоначалник на останалите наши дъбове.

Най-старото монументално живо дърво на територията на ПП „Странджа” е близо 1 000-годишен дъб  благун, в землището на с. Заберново, където тази година на 9 и 10 май ще се проведе 17-ият Фестивал на зелениката.

За цялата бургаска област да бъдат обявени за защитени са предложени общо 44 вековни дървета, съобщи доц. д-р Мария Брощилова.