Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Видеонаблюдение улови излюпването на първите малки щъркелчета в Белозем

В с. Белозем, българският представител в Европейската мрежа на селата на щъркелите, се полагат специални грижи за пернатите любимци на хората. Читалище "Просвета 1909" изгради модерна система за видеонаблюдение на две щъркелови гнезда, разположени на покрива на читалището.

На 8-ми май представители на „Зелени Балкани“ виждат 4 малки щъркелчета в едно от гнездата. Записите от камерите показват, че на 7-ми май родителите все още мътят яйцата си, и с камерите може точно да се установи момента на излюпването.
За съжаление, от 5-те яйца, които са снесли щъркелите в това гнездо, само 4 успяват да се излюпят успешно, но това е често срещано при едрите птици, живеещи на свобода, коментират природозащитниците.

Посредством модерните технологии става възможно и проследяването на историята на птиците и гнездата, които обитават. Двойката щъркели зае гнездото си на 29-ти март. На 30-ти вече е регистрирано и първото яйце, а на 2-ри април в същото гнездо родители мътиха яйцата си в късния сняг, който наваля в Белозем тази година. А за да е историята още по – пъстра, камерите заснеха и пръстен, поставен на крака на една от птиците.

Справката показва, че специализираният пръстен е поставен на тази птица през 2012 година от Зелени Балкани , когато тя е била малко щъркелче, излюпено на покрива на училище ,,Гео Милев“ в Белозем, където гнездят около 20 двойки щъркели. По-късно през 2015 същата  птица е наблюдавана в околностите на училището.