ОбС Бургас прие декларация против изграждането на ветрогенератори в Черно море (ВИДЕО)

Общински съвет Бургас прие декларация, с която изразява несъгласие с приетия на първо четене законопроект за енергията от възобновяеми източници в морските пространства и настоява той да бъде оттеглен. Докладната записка е входирана от общинските съветници от ГЕРБ Евелина Михалева, Димитър Сотиров и Димчо Грудев, предаде репортер на BurgasPress.

Припомняме, че законопроектът създаде създава сериозно обществено напрежение и междуинституционален хаос, тъй като полето му на действие съвпада със Закона за енергетиката (ЗЕ), Закона за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ), Закона за устройство на територията (ЗУТ), Закона за устройството на морските пространства (ЗМПВВППРБ), а също и Закона за концесиите.

„Липсата на по-сериозни и ефективни консултации (обществени обсъждания) със заинтересованите страни оставя много отворени въпроси и притеснения сред обществото и бизнеса, най-вече в секторите туризъм и рибарство. Очевидно в Законопроекта не са отчетени въздействията  за морски сектори, като например рибарство, туризъм, корабоплаване, както и екологичните рискове за морските екосистеми, морските птици, морските бозайници и миграционния коридор от Европа към Африка по маршрута Виа Понтика минаващ през територията на България — над Странджа и по бреговата ивица на Черно море“, се посочва в докладната.

Изграждането на офшорни вятърни генератори крие потенциален риск от следните въздействия върху околната среда:

  1. Подводен шум, генериран от офшорни ветрогенератори върху морски бозайници и риби;
  2. Електромагнитни полета (EMF), излъчвани от захранващи кабели върху определени морски видове;
  3. Промени в бентосни и пелагични местообитания;
  4. Промени в движението на водата и седиментите;
  5. Загуба на местообитания;
  6. Въздействие върху птиците (сблъсъци)

Докладната записка бе приета без изказвания и коментари, с 43 гласа "за", 3 "против" и 1 "въздържал се".

Очаквайте интервю по темата!