Бизнес с кауза: социални предприятия се включиха във фестивала Explore the world

Бизнес с кауза: социални предприятия се включиха във фестивала Explore the world

Социалните предприятия в Югоизточен регион се представиха със свой щанд по време на първия по рода си фестивал за почивка на открито Explore The World 2024.

Ръчно рисувани красиви сувенири, текстил с български шевици, кулинарни изкушения, смели екологични решения бяха само малка част от труда и идеите, които социалните предприятия в Бургас представиха пред участниците и гостите на събитието. Всеки от присъстващите имаше възможността да закупи артикулите, изработени с кауза, като по този начин даде подкрепата си за развитието на социалната икономика в града.

Общото между социалните предприятия е, че служат по-скоро на общностния интерес (социални, обществени, екологични цели), отколкото да се стремят към максимално увеличаване на печалбата, имат иновативен характер с оглед на стоките и услугите, които предлагат, както и на организационните и производствените методи, които използват, осигуряват заетост за най-уязвимите членове на обществото (социално изключените лица) и по този начин допринасят за социалното сближаване, заетостта и намаляването на неравенствата.

Участието на сдружения и фирми като социално предприятие “Нарисувай ми усмивка“ към Сдружение  “Онкоболни и приятели“, Сдружение “Децата на новото време“, Сдружение “Усмивка“,  “Мултикук“, “Работилничка Бисквитките“,  “Сдружение Децата на новото време“ и др., по време на фестивала, стана възможно благодарение на Регионален център за развитие на социалната икономика в Югоизточен регион. Центърът е създаден по проект П41 „Развитие на социалната икономика“, който е част от Плана за възстановяване и устойчивост на Република България и цели да подпомогне модернизацията на предприятията на социалната и солидарна икономика. 

Целта му е разширяване на мрежата от социални предприятия в ЮИР- България и подпомагане на съществуващите, за да има повече бизнес, отговорен за хората и за бъдещето на планетата. Една от основните дейности по Проект П41 Развитие на социалната икономика цели модернизирането на най-малко 100 социални предприятия чрез въвеждане на софтуерни, хардуерни, мрежови и пласмент решения. Фокусът е индивидуализиран подход спрямо потребностите на всеки отделен субект на социалната и солидарна икономика, но вземайки предвид нивото му на развитие и капацитет.

Фестивалът бе първият от многото предстоящи събития, на които социалните предприятия от региона ще участват заедно. Всеки бизнес, който е социално ориентиран може да кандидатства за марката «Социално предприятие». Помощ при кандидатстването може да получите в офиса на Регионален център за развитие на социалната икономика в Югоизточен регион.