Община Бургас с награда за отношение към проблемите на младежите с увреждания

Международен проект на Община Бургас бе отличен за въвеждане на иновативни практики при осигуряване н равни възможности на групи в неравностойно положение. Чрез програмата за професионален обмен на Департамента по култура и образование на САЩ бе създадено и продължава да се осъществява стратегическо партньорство между експерти от общинска администрация и представители на Агенцията за заетост на хора с увреждания на щата Охайо- Opportunities for Ohioans with Disabilities- OOD. Целта на проекта е подобряване на възможностите за личностно развитие и професионална реализация на младите и образовани хора с увреждания, които са избрали да живеят в нашия град.

Дейностите по проекта се проведоха в периода май  2017- май 2018. Те включваха анализ на актуалното състояние на възможностите и пречките при получаване на образование, участието в обществените дела и професионалното и кариерно развитие на младежи с намалена подвижност- най- вече в следствие на зрителни и двигателни увреждания. В резултат от събраната информация бе разработен план за внедряване на промени и въвеждане на нови мерки в работата на институциите за подобряване на възможностите за реализация и намаляване на риска от социално изключване и капсулиране на представителите на целевата група. През м. октомври и м. ноември 2017 дейностите се пренесоха изцяло в щата Охайо, където разработеният план бе внимателно реализиран и сравнен с добри практики, свързани с предвидените дейности.

По единодушно мнение на американските експерти най- впечатляващото в плана е използването на актуалните технологии за комуникация и ориентация по иновативен и изключително лесен за усвояване начин. Например, поредицата от онлайн тренинги, в която взеха участие около 50 представители на Община Бургас демонстрира как с правилно използване на наличните ресурси- в случая отлична интернет връзка и собствена материална база, българският партньор повишава капацитета на своите служители, използвайки чуждестранен ноу хау с почти нулеви разходи.

В края на месец май 2018 представители на Агенцията за заетост на хора с увреждания на щата Охайо посетиха нашата страна. Целта бе запознаване с българския модел на осигуряване на равни възможности за реализация на младежите с увреждания. Чрез поредица посещения и срещи в гр. София, гр. Варна и гр. Бургас в институции, социални услуги в общността, неправителствени организации с представители на заинтересованите страни на всички нива бе направен преглед на успешните дейности и добрите практики, както и бяха отбелязани позициите, където са необходими промени с цел повишаване на очакваните резултати. Отлично впечатление на гостите направиха мерките, предприети за повишаване на достъпността на обществените сгради, особено тези за култура и спорт, както и качеството на обществения транспорт в града ни. Гостите  не скриха възхищението си, че специализираният транспорт в града е в пъти по- добър като качество и несравним като цена спрямо този в Охайо. Бе отчетено, че са налице предпоставки за пълноценно участие във всички сфери на живота, но е необходимо повече доверие във възможностите на младежите с увреждания, както и подобряването на доверието в качеството на работата на институциите и намеренията на работодателите. Тези дейности са част от основните задължения на американските професионалисти. Посещението завърши с кратък начален курс по творческо писане за хора със зрителни увреждания, провело се в клуба на местната организация към "Съюз на слепите в България".