Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

От днес всички ученици се връщат в клас, край на ротацията и дистанционното обучение

От 31 май се възстановяват присъствените занятия в училищата за всички ученици от 5 до 11 клас.

В училищата ще продължат да се прилагат въведените вече противоепидемични мерки за дезинфекция и носене на лични предпазни средства. Както досега, ще се ограничават контактите между отделните паралелки и класове.

При повишена заболеваемост сред ученици или учители директорите могат да предлагат преминаване към дистанционно обучение. Това предложение трябва да е предварително одобрено от над 50 на сто от родителите, съгласувано с Обществения съвет и прието от педагогическия съвет на съответното училище, а окончателното решение ще взима министърът на образованието.

Неговото разрешение не е необходимо, когато по преценка на директора към дистанционно обучение преминава отделна паралелка от училището.

Остава възможността със заявление родители да пожелаят децата им да продължат да се обучават в електронна среда и след 31 май.

По данни на МОН всички ученици ще завършат в срок. Годината ще се удължи само за 300 училища, които в края на 2020 година са прекъснали обучение.