Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Бургаският професор Ованес Мекенян бе отличен със световната научна награда QSAR 2021

Световната асоциация на учените от сферата на молекулното моделиране на токсични ефекти присъди наградата QSAR 2021 на проф. дхн Ованес Мекенян – ръководител на Лабораторията по математична химия към университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – за цялостния му принос в развитието на тази научна област. Това е поредното признание за неговите постижения, след Голямата награда „Питагор“ (София, 2012) и "Lush Award for Science" (Лондон, 2014). Всички тези отличия са признание и за работата на целия екип на Лабораторията по математична химия в областта на моделиране на токсикологични и екологични ефекти. Те повишават авторитета на научното звено – лидер в QSAR моделирането, и спомагат за популяризиране на Бургаския университет „Проф. д-р Асен Златаров“ в световен мащаб.

„Винаги съм щастлив, когато бургазлии получават признание за своя талант и труд. Но зарядът е различен, когато става въпрос за върховете на науката. Вярвам, че през следващите години Бургас ще продължи да се утвърждава като град на знанието, благодарение на хора като професор Мекенян. Да му е честита наградата! Бургас се гордее с Вас, професоре!“, каза кметът Димитър Николов.

 

Какво представляват QSAR моделите и имат ли почва у нас?

(Q)SAR-ите (Quantitative Structure-Activity Relationship) са математични модели, основани на (количествената) връзка между структурата на химичните съединения и тяхната активност. Тези модели могат да се използват за прогнозиране на физикохимичните и биологични свойства на новосинтезирани молекули, както и съдбата и поведението на веществата в околната среда. Прогнозите се основават на натрупаните познания за химичната структура на съединенията, а резултатите се използват от регулаторните и индустриално-производствени организации по света като алтернатива на експериментите с животни. Създаването на нови QSAR модели, с достатъчно висока надеждност и добра предсказателна способност, е от особена важност за химическата индустрия не само в Европа, но и по целия свят. Редица международни директиви и законодателни регламенти ограничават тестването върху животни, като постановяват, че използването на надеждни прогнози е единственият начин за регистриране на нови съединения пред регулаторните органи, което е задължителен етап, предхождащ тяхното масово индустриално производство. Учените от асоциацията, работещи в областта на QSAR моделирането, се събират на специализирани QSAR конференции регулярно, за да представят постиженията си в молекулното моделиране, да анализират съществуващи модели, както и да поставят основите на нови направления, повишаващи надеждността на моделните прогнози. Най-престижната конференция в областта – International Workshop on (Q)SAR in Environmental and Health Sciences, се провежда на всеки две години. Тази година поради пандемичната обстановка 19-то издание се проведе във виртуална среда (19th International Workshop on (Q)SAR in Environmental and Health Sciences (QSAR 2021): Virtual, 7-9 June 2021). В последния ден на конференцията асоциацията на учените връчва наградата „Lifetime Achievement Award” за цялостен научен принос в QSAR моделирането. Именно тя вече е в Бургас, на витрината с останалите заслужени награди на проф. Мекенян.