Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Бургас ще има детска ясла, която се отоплява с геотермална енергия

Бургаската детска ясла №3 ще има климатична инсталация за отопление и охлаждане, захранвана с геотермална енергия. Община Бургас днес получи и необходимото официално одобрение в местния парламент, за да стартира реално финансиране и изпълнение на проекта.

За покриване на отоплителния и охладителен товар на сградата, както и за битово горещо водоснабдяване, ще бъдат осигурени два агрегата. Чрез специална система от тръби те ще използват температурата от 5 до 23 градуса от два сондажа на дълбочина между 100 и 120 метра, без да черпят вода от тях. Усвоената от земята температура за затопляне или охлаждане ще достига до геотермален колектор, от който ще се разпределя към термопомпени агрегати.

Необходимото допълнително технологично оборудване ще се разположи в съществуващото техническо помещение в сутерена на сградата.

В рамките на проекта ще се внедри система за мониторинг на потреблението на енергия. Чрез ултразвуков топломер ще се отчита генерираната енергия за отопление и охлаждане от термопомпените агрегати. Ще се инсталират и контролни електромери.

Използването на геотермалната енергия ще се осъществява по проект „Внедряване на ВЕИ чрез изграждане на геотермална термопомпена инсталация и реконструкция на отоплителна инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас“, финансиран по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.

Партньор по проекта е Норск Енерджи-Кралство Норвегия, дългогодишен партньор на Община Бургас при реализирането на различни инициативи в областта на енергийната ефективност.