Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Роботи танцуват в деня на отворените врати в Университет "Проф. д-р Асен Златаров"

Танцуващите умни роботи, лазерен гравир, какво представлява 256 канален енцефалограф и новият суперкюмпютър в лабораториите на новия Център за върхови постижения ще видят посетителите на Университет "Проф. д-р Асен Златаров"по време на деня на отворени врати в събота. 

 

Те са създадени по проекта по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ за изграждане на Център за върхови постижения „Университети за Наука, Информатика и Технологии в е-обществото“ (УНИТе) и бяха открити наскоро.

 

Умните роботи вече радват деца, възрастни и учени с възможностите си да комуникират, да решават казуси и дори да танцуват.

 

В лабораторията „Интелигентни системи“ в екипът работи и тества идеите си във високотехнологична среда, оборудвана с хуманоидни роботи Robobuilder UXA-90, сензорен Dr. Robot Sputnik 3, манипулационен Robot Arm Mover4, и ново поколение компютърен хардуер и софтуер за разработване на системи с изкуствен интелект. С финансиране по проекта ще работи още едно звено в университета.

 

По проекта УНИТ-е са създадени четири лаборатории. Първата е хетерогенни системи и реално време. "Това означава, че използваме различни апаратни платформи, с които работим. Примерно два телефона са с различен процесор, а ние искаме да ги синхронизираме и да направим най-добрия. За целта имаме една голяма машина. По-голяма е  само тази на БАН. Предстои тук да вкараме нова". Това обясни Проф. Станислав Симеонов, който е научен ръководител на проекта УНИТ-е.

 

Втората лаборатория е за прототипиране и верификация. Идеята е да се създаде комплекс по прототипиране за партньор по проекта, включително и за хора от областта, които се интересуват от производство на малки серии на печатни платки.

 

Друга част от дейностите, които се развиват в лабораяториите е изкуственият интелект. Освен хуманоидните роботи, които танцуват, има и енцефалограм и вече се правят контакти с професор-невролог, с който да работят заедно в областта на изследване на човешкия мозък.“

 

В лабораториите има и големи машини – лазерен гравир. С допълнителните машини екипът се опитва да създаде цялостен продукт. Той може да се използва в промишлеността.

 

По проекта е закупеното оборудване е на стойност около 415 хил. лв. за първата половина на 2021 г.  Чака се ново за над 1 млн. лв.

Проектът УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото, BG05M2OP001-1.001-0004-C01) е с основна цел създаване на Център за върхови постижения в областта на информатиката и информационните и комуникационни технологии (ИКТ).

 

Проектът е финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и чрез нея, Европейският фонд за регионално развитие финансира одобрения бюджет от 29 781 882 лева.