Ученици представиха инженерен проект за фотоволтаична електроцентрала

Ученици представиха инженерен проект за фотоволтаична електроцентрала

Деветокласниците Стилян Памуков и Владимир Иванов представиха достойно гимназията и специалност „Възобновяеми енергийни източници“ на първия професионален форум за кариерно развитие в бранша, който се състоя на 18.04.2024 г. в София. Организатори и основни партньори на събитието са компании ENERY и SUNOTEC, а лектори бяха водещи учени и основатели на общности в енергийния бранш.

Учениците представиха два инженерни макета, с помощта на които се илюстрира окачествяването на фотоволтаични панели и се изгражда, настройва, и оптимизира фотоволтаична електроцентрала.

Интерес към тяхната работа проявиха и присъстващите студенти от Техническия университет в София, от които учениците получиха информация и за продължаващо обучение в професионалното им направление. Сложността на тяхната разработка беше похвалена и насърчена от представителите на участващите фирми във форума.

Важен елемент от изложението беше и акцентът върху дуалната система на обучение в сферата на инсталирането и експлоатацията на възобновяеми и алтернативни източници на енергия.

В интервюто за БНР учениците отговаряха на въпроси свързани с екологията и рециклирането на суровини, ползата от разделното събиране на отпадъчни материали, приноса на живи екосистеми като пчелните и съотносимостта на енергийният добив от традиционни и алтернативни източници. Приятно впечатление направи и аргументираната им гражданска позиция в повечето тематики.

Ръководителите на ученическия проект са инж. Катя Караушева и инж. Елена Димитрова, които от 2007 г. работят активно за налагането на специалност ВЕИ в професионалното образование в Бургас.