Община Бургас подписа споразумение с Университета по архитектура, строителство и геодезия

Община Бургас подписа споразумение с Университета по архитектура, строителство и геодезия

Община Бургас подписа споразумение с Университета по архитектура, строителство и геодезия. То ще осигури по-големи възможности на младите хора, които имат желание да се развиват в сферата на архитектурата, строителството и геодезията. Сътрудничеството между Университета и Общината ще допринесе и за по-доброто партньорство между бизнес, академични среди и общинска администрация при реализацията на големите проекти на Бургас.

В заложените в документа цели се предвижда УАСГ да подпомага Община Бургас чрез предоставяне на изследователски опит и експертен потенциал за решаване на проблеми в областта на градоустройството, включително осигуряване на квалифицирани кадри за посочените нужди.

От своя страна Общината ще съдейства на висшето училище чрез предоставянето на казуси от практиката за нуждите на обучението, както и за организиране на студентски практики в Бургас. Целта е по този начин да се запази и развива българското висше техническо образование, за да се подготвят специалисти с необходимите знания, умения и квалификация за успешна професионална реализация за нуждите на публичния и частния сектор.

Двете институции се споразумяха и за съвместно организиране на  обучения за представяне на добри практики и иновации в архитектурата и строителството.

„Връзката с образованието и партньорството с академичната общност винаги са били важен приоритет за Община Бургас. Само чрез взаимното сътрудничество с научните среди ние можем да прилагаме иновативни решения за подобряване на градската среда, реализирането на значими инфраструктурни и социални проекти, както и да надграждаме това, което сме постигнали“, каза кметът Димитър Николов.  

„Подписването на настоящото споразумение с Община Бургас е много важно за нас, тъй като ще си сътрудничим с администрация, натрупала богат опит в разработването и реализирането на проекти, които задават нов хоризонт за модерното развитие на града. Обмяната на опит ще бъде изключително полезна и за двете страни, като в същото време ще постигнем и много по-висока квалификация на нашите кадри, което ще е от голяма полза и за развитието на бизнеса и местната икономика“, заяви ректорът на УАСГ доц. д-р арх. Гичка Кутова.

Община Бургас и УАСГ ще си сътрудничат още при извършване на проучвания, анализи, научни изследвания и експертни задачи.

Споразумението е важна крачка към разкриването на филиал на висшето училище в морския град или център за продължаващо обучение и преквалификация. Двете страни ще извършват още обмен на специализирана информация и експертно знание.

Партньорство ще има и при провеждане на съвместно обучение на студенти в УАСГ, квалификационни курсове, продължаващо обучение, включително при подготовка на дипломни работи, докторантури, специализации. Ще се подпомага провеждането на студентски стажове и практики в реална работна среда, организирането на съвместни семинари, конференции и работни срещи в областта на благоустройството и регионалното развитие.