Учениците от 4 клас са на изпит по математика

Учениците от 4 клас са на изпит по математика

В 10:00 часа започва националното външно оценяване по математика на учениците от четвърти клас. В 1738 училища ще има изпит и са ангажирани над 13 600 квестори.

Изпитът по математика има 25 задачи. Времето, с което разполагат е 60 минути, а за децата със специални образователни потребности - с 90. 52 000 деца се явиха вчера на изпита по български език и литература.