Вижте отговорите от изпита по математика след 4-ти клас

Вижте отговорите от изпита по математика след 4-ти клас

Министерството на образованието и науката публикува верните отговори от изпита по математика, на който днес се явиха четвъртокласниците.

Тестът съдържа 25 тестови задачи. Четвъртокласниците трябва да покажат наученото чрез решаване на тест в рамките на 60 минути. За учениците със специални образователни потребности времето за решаването на теста е 90 минути. Изпитният вариант е еднакъв за всички ученици.

Оценките от националното външно оценяване в края на четвърти клас се изразяват в брой точки и се вписват в удостоверението за завършен начален етап на основното образование. Резултатите ще бъдат обявени до 7 юни.