Филиалът на СУ в Бургас разкрива нова магистърска програма - „Православно богословие“

Филиалът на СУ в Бургас разкрива нова магистърска програма - „Православно богословие“

Богословски факултет разработи нова магистърска програма за предстоящата 2024-2025 академична година. „Православно богословие“ ще се изучава само във филиал – Бургас. Дисциплините, включени в програмата, минават през всички профили на богословието като наука и водят до познаването на важните и доктринално дефинирани истини в него.

С това магистърски програми, които един от най-старите и авторитетни факултети ще реалиизра в Бургас, стават три  – „Християнско поклонничество“, „Църковен мениджмънт“, „Православно богословие“.

Документи за прием в магистърските програми ще могат да се подават в периода от 1 юли до 24 септември в офиса на филиала - Културен дом НХК, или по електронна поща.

Приемът на студенти в програмата е отворен за всички кандидати, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по теология.

Доц. д-р Ивайло Найденов, декан на Богословския факултет и ръководител на новата магистърска програма във филиала, споделя че, когато се докосне до богословието и надгради с това познанията си, всеки специалист в своята област става по-добър експерт и по право, и по педагогика, и по медицина – във всички поприща.