Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Стотици нови дръвчета и гнезда ще бъдат дом на царски орли в Странджа

Екип и доброволци на Дружеството за защита на птиците посадиха още 280 тополи в Натура 2000 зони „Сакар“ и  „Западна Странджа“. С тях засадените от началото на проекта „Земя за царския орел“ дървета стават близо 1000 като 480 са тополови, а 500 са дъбови фиданки.

Младите тополи са засадени по поречията на реки и потоци с цел след време да приютят гнезда на царски орли в короните си. Основните дървета, използвани за гнездене от вида, са именно тополите, следвани от различни видове дъб. Една от главните причини за увреждане на гнездовите местообитания на царския орел е масовото изсичане на тополите през последните 15-20 години.
През втората половина на декември екип на БДЗП постави и три нови изкуствени гнезда за царски орел.
Две от гнездата са поставени в района на Елховското поле с цел да привлекат нови двойки, а третото гнездо бе поставено в Сакар до гнездото на една от традиционно гнездящите двойки царски орли. След края на размножителния период гнездото на тази двойка пропадна, като почти цялата му част падна на земята. 
Изкуствените гнезда се поставят от експертите през зимата, за да могат напролет орлите да ги заемат и да ги достроят. Преди началото на размножителния сезон те ги покриват със свежи зелени клонки, които отделят вещества, прогонващи насекомите. Проучванията сочат, че близо 20% от изкуствените гнезда стават дом на царските орли.


Общо 40 изкуствени гнезда ще бъдат инсталирани в Натура 2000 зони „Сакар“, „Дервентски възвишения“, „Западна Странджа“, „Каменски баир“ и „Адата - Тунджа“. 
Засаждането на новите дървета и поставянето на изкуствени гнезда са важна част от природозащитните дейности, извършвани по LIFE проекта „Земя за царския орел“, за подобряване на гнездовите и хранителните местообитания на вида.