Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

ВАС окончателно: Разрешителното за строежа на Алепу е нищожно

Върховният административен съд (ВАС) остави в сила решението на Административен съд - Бургас, с което се обявява за нищожно разрешителното за строежа на курортен комплекс в защитената местност Алепу. Решението по административно дело № 4725 от 2021 г. е окончателно и не подлежи на обжалване.

В случая с разрешение за строеж №24/26.02.2018 г. на "Алепу Вилидж" АД се разрешава: "укрепване на свлачище", а с разрешение за строеж №100 от 10.09.2018 г. се разрешава Първи етап - "укрепване на свлачище " на същото лице и за същия имот.

Това е разрешение за строеж № 100/10.09.2018г., издадено от главния архитект на община Созопол, в полза на "Алепу Вилидж" АД, представлявано от "Черноморска лизингова компания" ЕООД за строеж: курортен комплекс "Алепу Вилидж" /етапно строителство/; Първи етап - "укрепване на свлачище "Алепу Вилидж""; Втори етап - " курортен комплекс" с обща разгъната площ от над 9246 кв.м. То е нищожно, тъй като дублира предишно разрешение за строеж - за укрепване на свлачището, като е издадено без предишното да бъде отменено. 

Разрешението за строеж за укрепване на свлачище е влязъл в сила административен акт, който не е бил оттеглен или отменен от издалия го административен орган. В тази връзка представената декларация от 28.08.2018 г. от представител на "Алепу Вилидж" АД, че поради настъпили промени в начина на изграждане разрешеният строеж няма да бъде стартиран и реализиран, е без правно значение за съществуването на това разрешение като стабилен, влязъл в сила административен акт.

Съдът заявява, че такова дублиране относно предмета на разрешението за строеж е недопустимо, тъй като не може да се издава ново разрешение за строеж, който вече е бил разрешен с влязъл в сила административен акт. Издаденото ново разрешение за строеж за укрепване на свлачище на същия титуляр е извън компетентността на органа, който вече се е произнесъл по идентично искане - разрешаване на строеж - укрепване на свлачище, поради което издаденото разрешение за строеж № 100/10.09.2018 г. е нищожно на това основание.

ВАС също подкрепя извода, че инвестиционните проекти, въз основа на които е издадено процесното разрешение за строеж, са издадени на името на лице, посочено като възложител, което няма такова качество.

Инвестиционните проекти са издадени на името на "ГБС-Турс" ЕАД, а не на титуляра на разрешението за строеж - "Алепу Вилидж" АД. По смисъла на чл. 161, ал. 1 ЗУТ възложител е собственикът на имота, лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот и лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.

Също така при издаване на разрешението не са представени всички документи, които се изискват според ЗУТ.

От април месец тази година курортният комплекс "Алепу Вилидж" вече е с нов инвеститор, след като "Главболгарстрой" се оттегли от проекта. Дружеството "ГБС Турс" ЕАД, носител на отстъпено право на строеж и на разрешението за строеж на ваканционното селище, ги продаде на частния инвеститор и строителен предприемач Стоян Василев от Приморско.