Ремонтират разбит път в община Несебър с 800 хил. лв.

Разбит път в община Несебър ще бъде ремонтиран изцяло. Началото му започва от новоизграждащия се плочогредов мост на река Хаджийска и стига до пътя Оризаре – Слънчев бряг. Това се разбира от обществената поръчка, която Община Несебър е публикувала, пише Topnovini.bg. Прогнозната стойност на поръчката е 800 000 лева без ДДС.

 

В ситуационно отношение трасето на пътя е проектирано така, че да следва приблизително трасето на съществуващия ведомствен път за помпената станция.

 

Елементите на трасето отговарят за скорост 40 км/ч.

 

Трасето на пътя се развива в сравнително равнинен терен, като нивелетата следва приблизително релефа на терена без допускане на големи изкопни и насипни участъци. Най- големият насипен участък е при мостовото съоръжение. Височината на насипа е около 5 м. Допуснатият проектен максимален надлъжен наклон е 8,0 % при нормативен максимален наклон 8 %.

 

Широчината на пътната настилка в прав участък е 6 м. Банкетите са укрепени с широчина 0,75 м с цел да не се допусне навлизане на сервитута на пътя в чужди имоти. Укрепването на банкетите ще се изпълни от уплътнен несортиран трошен камък с дебелина около 50 см.

 

От направените предварителни разчети за предстоящото транспортно натоварване е приета пътна конструкция за категория на движението “средно”.

 

Кандидатите могат да подават оферти или заявления за участие до 9-ти ноември тази година. Те ще бъдат отворени на следващия ден в заседателната зала на Община Несебър.