Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Учениците в Бургаска област преминават на ротационна форма на обучение

Областният съвет по здравеопазване на свое заседание днес прие предложението на директора на РЗИ-Бургас д-р Паздеров учениците от 7-и, 10-и, 11-и и 12-и клас във всички общини в област Бургас да преминат на обучение в електронна среда. За учениците от 1-ви до 4-и клас, както и за учениците от 5-и, 6-и, 8-и и 9-и клас във всички общини в област Бургас, учебният процес става присъствен при спазване на противоепидемичните мерки и без смесване на ученици от различни паралелки в целодневна форма на обучение.

Учениците от 5-ти до 12-ти  клас в специалните училища за ученици със сензорни увреждания и учениците от паралелките в Центрове за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ при възможност продължават да се обучават присъствено, без ротация.

От 14 февруари отпада рестриктивната мярка за ограничение на работното време на заведенията.

Ограничава се публиката на културни, спортни, сценични, музикални /кина, театри, концерти/ и други мероприятия – до 50% при спазване на подхода със „зелен сертификат“.

Забранява се посещението на непълнолетни лица в търговски центрове тип МОЛ, кина, ресторанти, кафенета и др. без  придружител- родител/настойник или друго лице, полагащо грижи за непълнолетния.

Ще се осъществяване стриктен контрол в местата, предназначени за обществено ползване, в това число заведения за обществено хранене и развлечение относно наличие на т. нар. „зелен сертификат“, от страна на органите на местната власт, ОДВМР-Бургас, дирекция „Обществено здраве“ и дирекция „Надзор на заразните болести“ при РЗИ-Бургас.

По данни на директора на РЗИ-Бургас д-р Паздеров вече се наблюдава спад на заболеваемостта на седмична база с над 20%.

За двуседмичен период, т.е. до 9 февруари, общините с най-много заболели (над 2000 души за периода) са Бургас, Айтос, Камено, Карнобат, Приморско и Царево. Останалите общини от област Бургас са със заболели под 2000 души за двуседмичния отчетен период.

Мерките ще влязат в сила от 14 февруари до 20 февруари, включително. Ако рязко се промени ситуацията относно заболеваемостта, ще се обмислят дали да не се въведат отново ограничителни мерки.