Студенти и преподаватели препълниха Аулата на университета за лекция на проф. Христо Бозов

Аулата на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ се оказа тясна за всички, които искаха да чуят лекцията на декана на Медицинския факултет проф. д-р Христо Бозов.

Във висшето училище започна Курс по първа помощ под мотото „Как да спасиш човешки живот“. Теоретичната част се води лично от проф. Бозов, а в практическите упражнения му асистират студенти от Факултета по медицина.

В курса вече се обучават студенти и преподаватели в три модула: Кардиопулмоналната ресусцитация, Термична травма и Отравяния.

В началото на събитието ректорът проф. д-р Магдалена Миткова връчи благодарствен адрес на директора на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението”-Бургас комисар Николай Николаев. Само преди няколко месеца, благодарение на превенция и отлична организация на огнеборците, пожарът в общежитията на университета завърши само с материални щети.

Курсът по първа помощ продължава и пред седмицата. В неговата организация и логистика се включиха и младите хора от Студентския съвет.