Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Детските градини в Бургас ще работят непрекъснато през лятото

По предложение на кмета Димитър Николов Община Бургас стартира нова образователна програма, която има за цел да осигури непрекъсната работа на детските градини през лятото, както и възможности за практика в професията на млади педагози и стаж за студенти. Тя е под надслов „Заедно за образованието“ и в нея са застъпени няколко важни акцента. Предложението е внесено в Общинския съвет и ще бъде гласувано на предстоящата сесия.

„Заедно в образованието“ ще даде възможност на децата, завършили четвърта възрастова група, които вече са приети и записани в първи клас, да продължат да посещават детското заведение и през лятото безплатно. По този начин ще се гарантира повече спокойствие за младите родители в осигуряването на грижи за детето, когато са на работа.

За да се обезпечи работата на детските градини и през летния сезон, се предвижда да се осигури допълнително педагогически персонал, който да поеме грижите за най-малките.

В програмата може да се включат специалисти педагози с квалификация „детски учител“, както и студенти 4, 3 и 2 курс от специалности „Предучилищна педагогика“, „Предучилищна педагогики и чужд език“ и „Начална и предучилищна педагогика“. Такива кадри се обучават в двете бургаски висши училища. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и Бургаският свободен университет са партньори на Община Бургас по новата образователна програма. Към този момент 76 студенти са заявили желание да се включат в инициативата.

„Програмата е важна стъпка към постигането на по-високо качество на образованието в Бургас, защото дава възможност на завършили учители и студенти да започнат работа в реалната педагогическа практика. Дипломираните педагози ще имат възможност да започнат работа и да трупат професионален опит. Работата на студентите ще им бъде призната като стаж.“, обясни кметът Димитър Николов.

За целта периодът на работа трябва да е най-малко 20 работни дни. Студентите стажанти ще работят под ръководството на учители наставници.

Работата в детската градина дава възможност на младите специалисти да докажат своите качества и потенциал. Директорите от своя страна ще имат възможност да избират доказали възможностите си за работа учители за временна или постоянна позиция и в бъдеще.

На завършили учители с квалификация „детски учител“ ще се заплаща стартова заплата за детски учител. На студентите се заплаща 90% от стартовата заплата за детски учител.