Атанас Терзиев предлага изграждане на училище в несебърския квартал „Черно море“

 

Да се стартира процедура по отреждане, проектиране и строителство на Начално училище в квартал „Черно море“ в Несебър. Това предлага в своя докладна общинският съветник от ГЕРБ Атанас Терзиев. Той е внесъл своето предложение в деловодството на Общинския съвет днес и се очаква да бъде разгледано на предстоящите комисии. 

„Необходимостта от създаване на Начално училище в посочения жилищен квартал се базира на самите статистически данни. Динамиката на населението от последното десетилетие показва трайна тенденция за увеличаване броя на населението не само в община Несебър, но и в самия град. Към 31.12.2018 г. в гр. Несебър по постоянен адрес са регистрирани 13149 души, а по настоящ адрес 14172. Основният мотив да предложа изграждането на ново учебно заведение е и заради бързото развитие на жилищен квартал „Черно море“, където вече е изградена детска градина“, коментира Атанас Терзиев. 

Той посочи, че голяма част от жителите на един от най-новите квартали на морския град са предимно млади семейства с деца. За тях ще бъде улеснение и удобство на пешеходно и безопасно разстояние да водят своите деца на училище. Общинският съветник посочи като пример и ситуацията в Стария град – там децата се обучават в отделен филиал на СУ „Любен Каравелов“, чиято основна сграда е ситуирана в Новия град.  

„Посочените в докладната фактори показват необходимостта община Несебър да съобрази капацитета и структурата на образователната инфраструктура с тенденцията на трайно увеличаване на населението и респективно на децата. Предвид необходимостта от преминаване в едносменен режим на учебния процес и изграждане на нова учебна база смятам, че е възможно и необходимо изграждането на такава за нашите съграждани в ж.к.  Черно море“, допълва още мотивите си Терзиев. 

В предложения проект на решение той е посочил, че се възлага на кмета на община Несебър и общинската администрация да подготви предложение на подходящ общински терен за стартиране на отреждане, проектиране и строителство на Начално училище в кв. Черно море.