Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Писателят Кристофър Бъкстон, режисьорът Георги Минков и журналистката Лора Стаматис станаха лица на екокампания

В Бургас се проведе двудневна информационна акция-изложба с раздаване на информационни материали по проект  „Повишаване на обществената осведоменост и намаляване на морските отпадъци за защита на черноморската екосистема“ , (Raising Public Awareness and Reducing Marine Litter for Protection of the Black Sea Ecosystem), LitOUTer, BSB785, финансиран от СОП „Черноморски басейн“ 2014-2020, изпълняван от Сдружение „Черноморска мрежа на неправителствените организации” и партньори.

В акцията се включиха граждани, ученици, младежи, активисти от заинтересованите страни по проекта от Бургас, както и популярни личности, които станаха лице на кампанията.

През втория ден деца от различни школи проведоха анкета за екосистемите в Черно море, за което бяха наградени с игри, детски играчки и информационни материали.

Акцията имаше обществен отзвук, а участниците изразиха увереност, че тя трябва да бъде проведена и на други места по българското Черноморие.