ВиК Бургас завърши успешно ключов проект за ж.к. „Меден рудник“ (ВИДЕО)

Най-големият жилищен комплекс на Бургас - ж.к. „Меден рудник“ вече е с изцяло изградена канализационна мрежа и рехабилитирана пречиствателна станция за отпадни води. Днес ВиК Бургас отчете успешното приключване на проекта, който се реализира през последните две години.

На церемонията присъстваше изпълнителният директор на ВиК Бургас Цветан Мирчев, зам.-областният управител Владимир Крумов, Владимир Бибов – член на УС на ВиК холдинга, Грега Михайлова – представител на ГД Оперативна програма „Околна среда“ и Мирослав Жеков, началник отдел „Строителство“ към Община Бургас.

От дружеството  подчертаха, че през последните 24 месеца са ремонтирани компрометираните части от мрежата, изградени са нови колектори и мрежа, а 100% от отпадъчните води се събират и пречистват в разширената ПСОВ „Меден рудник“, която е в пълно съответствие с приложимото законодателство. Обновени са 1,3 км канализационна мрежа, изградена е 2 км нова канализация, построени са два броя канално помпени станции - КПС „Върли Бряг“ и Бункерна КПС.

За изминалия период от две години в комплекса се реконструираха 6,8 км и се изградиха 2 км нова водопроводна мрежа. На територията на пречиствателната станция за отпадъчни води „Меден рудник“, по проекта са построени два нови биобасейна, един вторичен утаител и машинното оборудване към тях, с което се увеличава капацитета на ПСОВ за биологично пречистване.

Това стана възможно с приключване строителството на два от обектите включени в първи етап на най-мащабния ВиК проект за Бургаска област — „Интегриран воден проект за област Бургас“, финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

Изпълнители на строително – монтажните дейности са „СМК – МОНТАЖИ“ АД за обект „Реконструкция и изграждане на ВиК мрежата на кв. Меден Рудник“ и Консорциум „ГИС- СРЕГИ Меден Рудник“ за обект „Разширение на ПСОВ Меден Рудник“.

Жителите в тринадесетте агломерации в Област Бургас, с цялостното изпълнение на проекта, който включва реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура, изграждане на нови системи и съоръжения, получават достъп до подобрено водоснабдяване и пречистване на отпадъчните води. Проектът носи и добавена стойност за опазване на околната среда и чистотата на водите на Черно море.

Вижте повече в нашето видео!