БАБХ със засилени проверки на обектите за хранене по Черноморието

БАБХ със засилени проверки на обектите за хранене по Черноморието

Българската агенция по безопасност на храните започва засилени проверки във връзка с началото на активния летен туристически сезон по Черноморието.

От днес до 13 септември 2024 г., във връзка с началото на активния летен туристически сезон, Областните дирекции по безопасност на храните в Бургас, Варна и Добрич започват засилен контрол в обектите за търговия с храни и обществено хранене.

Ще се проверяват обекти за търговия на дребно с храни, подвижни, временни и сезонни обекти, обекти с дейност на кетъринг, заведения за обществено хранене, включително и такива намиращи се на територията на хотелски комплекси.

Проверките ще се извършват с цел установяване съответствието на обектите с изискванията на действащото законодателство:

  • съответствие на сградов фонд и оборудване
  • действащи системи за управление на безопасността на храните
  • произход и правилно съхранение на суровини и храни
  • срокове на съхранение на храните
  • спазване на изискванията за предоставяне информацията за храните на потребителите
  • наличие на заверени лични здравни книжки на персонала и др.

Ще се акцентира на коректното етикетиране на предлаганите млечни продукти в проверяваните обекти и да се извършва проследимост на техните доставчици. Инспекторите ще следят и за подходящи условия за измиване и дезинфекция на работния инвентар, оборудване и съоръжения за измиване и подсушаване на ръцете, подходящо работно облекло и лични предпазни средства.

При установяване на несъответствия ще се приемат действия в съответствие с действащото аконодателство в областта на храните.

При необходимост Областните дирекции по храните ще извършват и съвместен контрол с общините, КЗП, НАП, МВР и РЗИ.