Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Близо половин милион българи са пътували през пролетта, отчита НСИ

Извънредното положение в България в пролетните месеци е оказало сериозно отражение на туристическите пътувания на българите. Пътуванията с цел туризъм през месеците от април до юни са намалели с над 60 на сто, става ясно от данните на Националния статистически институт (НСИ), пише investor.bg

През второто тримесечие на 2020 г., по време на извънредното положение и последвалата епидемична обстановка в страната, общо 447,2 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания. Преобладаващата част от тях – 92,7%, са пътували само в страната, 6,8% - само в чужбина, а 0,5% са пътували както в страната, така и в чужбина.

За сравнение, през първото тримесечие на годината общо 490,7 хиляди българи са реализирали туристически пътувания, което е спад с 47,2%.

В сравнение с второто тримесечие на 2019 г. общият брой на пътувалите на възраст 15 и повече навършени години намалява с 63,3%, като спад се наблюдава както в броя на пътувалите в страната - с 55,1%, така и в броя на пътувалите в чужбина - с 86,9%. При броя на пътувалите както в страната, така и чужбина спадът е с 96,3 на сто.

През април-юни най-много са пътували българите на възраст 25 - 44 години – 202,5 хил., или 45,3% от всички пътували. Като цяло във всички възрастови групи преобладават пътуванията, реализирани в страната. При пътуванията в чужбина делът на пътувалите на възраст 15 - 24 години е 9,8% от пътувалите в съответната възрастова група, следвани от лицата на възраст 25 - 44 години – 8,6%, докато при анкетираните лица на възраст 65 и повече години няма регистрирани пътувания в чужбина. 

Преобладаващата част от туристическите пътувания на лицата на възраст 15 и повече навършени години в чужбина са били с цел „почивка и екскурзия“ – 81,4%, докато тези, реализирани в страната със същата цел са 44,5%, а с цел „посещение на близки“ - 44%.

През вторите три месеца като самостоятелни са били регистрирани 544.7 хил., или 95,7% от общия брой лични пътувания. Относителният дял на самостоятелните пътувания без резервация в страната е 96,7%, а на тези в чужбина – 79,2%

В структурата на разходите прави впечатление, че с най-голям относителен дял са разходите за храна както в страната, така и в чужбина - съответно 40,4 и 30,7% .

За април-юни 2020 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече години е 176,46 лв. в страната и 497,95 лв. в чужбина. Същевременно разходите на лице за професионално пътуване са средно 132,34 лв. в страната и 949,46 лв. в чужбина.