Warning: A non-numeric value encountered in /home/burgaspr/public_html/plugins/system/helix/core/helix.php on line 548

Бургас получава най-много пари за субсидиране на междуградския транспорт

Кабинетът отпусна допълнителни 100 млн. лв за по-евтин обществен транспорт в цялата страна. От тези редства 73 млн. лв са предвидени за градския транспорт, а други 27 млн. лв – за междуселищния и децата до 10-годишна възраст ще пътуват безплатно. Освен това отстъпката за ученици се увеличава от 20 на 70 %, а възрастните хора ще могат да пътуват с до 40 % по-евтини карти. Намаленията ще се формират спрямо редовните цени на превозните документи.

И двете постановления са обнародвани в Държавен вестник, като разбивка с предвидените средства по общини е налична за 27-те млн. лв за междуселищни линии. Бургас ще получи най-голяма сума – над 2.9 млн. лв, а Столична община – малко над 2.3 млн. лв. Най-малка сума получава Шумен – около 341 хил. лв.

Въпреки че постановлението влиза в сила от 1 февруари, не е ясно дали големите общини ще могат до тази дата да въведат на практика по-ниските цени, тъй като трябва да бъдат направени промени в общинските наредби.

Превозвачите трябва да анулират издадените преди влизането в сила на постановлението абонаментни карти, които са със срок на валидност повече от един месец, като възстановяват на пътниците пропорционално разликата между новата и старата цена на абонаментната карта.

Не става ясно как ще се разпределят тези 73 млн. лв между общините. За да получат средствата превозвачите ще предоставят опис-сметка на общините с информация за броя, стойността на издадените абонаментни карти, както и за изминатия пробег. Справките се предоставят на кметовете на общините до 7-о число на всеки месеца.

Стойността на намалените приходи при пътуванията на учениците, обучаващи се в редовна форма на обучение, на студентите редовно обучение, включително докторантите в редовна форма на обучение, и пенсионери, се компенсира на превозвачите ежемесечно въз основа на представени в общината опис-сметки за броя на издадените абонаментни карти, справка за изминатия пробег от превозвачите и дължимата сума до определените в зависимост от категорията на общината и вида на превозите месечни размери в левове за всяка една карта, както следва: