"Слънчев бряг" завършва 2022 г. със загуба в размер на над 1,6 млн. лева, заради неразплатени плащания

Приходи в размер на близо 2,4 млн. лева за 2022 г. отчете “Слънчев бряг“ АД, става ясно от публикувания от дружеството отчет, показа проверка на БТА. С най-съществен дял са приходите от предоставяне на услуги или 1,894 милиона лева в това число приходи от наеми, достъп до инфраструктурата, собственост на дружеството, приходи от използването на транспортна инфраструктура и други.

От продажбата на промишлена вода за нуждите на комплекса дружеството е генерирало приход от над 200 000 лева. Продажбата на дълготрайни активи е донесла други 176 000 лева. Сравнително ниски остават печалбите на акционерното дружеството от собствената фотоволтаична централа. През миналата година приходите от продажбата на ток са малко под 110 000 лева.

Акционерното дружество отчита значително повишение на реализираните приходи от предоставени услуги през миналата година, спрямо 2021 г. като повишението възлиза на около 560 000 лева, става ясно от отчетените финансови резултати.

В същото време обаче се отчита годишна загуба от дейността и то сравнително висока, спрямо загубата през 2021 г. Като причина отново се посочва липсата на плащания от ВиК Бургас като обезщетение за ползване на водопроводната и канализационната мрежа, собственост на държавното дружеството “Слънчев бряг“, които са в размер на над 2,7 млн. лева.

БТА припомня, че средствата са натрупани за период от четири години (2015 – 2018). Към днешна дата дружеството продължава да води съдебни спорове с ВиК Бургас като делата са приключили на инстанция Бургаски Апелативен съд. Очакванията са съдебните спорове да приключат след третата съдебна инстанция или ВКС. А в отчета на дружеството за миналата година се посочва, че очакванията са това да се случи през настоящата година. АД-то вече успя да спечели подобни съдебни спорове, но отнасящи се за 2012 и 2013 година, когато по сметките на “Слънчев бряг“ бяха преведени над 810 000 лева от водопреносното дружество в Бургас. 

Финансовият отчет показва още, че през 2022 г. “Слънчев бряг“ АД е извършило разходи за почти 4 млн. лева. Спрямо миналата година по този показател е отчетено повишение с около 220 000 лева.

Разходите за материали на дружеството за 12-те месеца на 2022 г. са над 400 000 лева. Прави впечатление, че разходите за външни услуги са намалели спрямо миналата година до над 1,3 млн. лева. В същото време се отчита и повишение на средствата, използвани за възнаграждения на персонала - над 780 000 лева. Сумарно, "Слънчев бряг" завършва 2022 г. със загуба в размер на над 1,6 млн. лева, като не се отчитат дългосрочни задължения. Размерът на загубата се увеличава спрямо данните за 2021 г., когато дружеството е отчело загуба в размер на 707 000 лева. 

 

 

  • Ръст на младежката безработица в България през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на ...