„Слънчев бряг“ АД започна подготовка на инфраструктурата за летния сезон, инвестира над 1.5 милиона лева

Започнали са дейностите по възстановяване, ремонти и изграждане на инфраструктура в Слънчев бряг, зона Изток. Полагат се нови тротоарни настилки, асфалтират се улици във вътрешността на комплекса, нова маркировка, подменят се осветителни тела, осъществяват се дейности по озеленяване и обезпаразитяване на зелените площи, профилактика на видеонаблюдението, възстановяват се обекти, деформирани от зимата и атмосферните условия, съобщиха от дружеството. Ремонтни дейностите се извършват по крайбрежна алея, алея „Кубан“, ул. „Първа“, в близост до хотелите „Зефир“ и „Гларус“, както и в парковите пространства и зелените площи и по отводнителните шахти. 

„Слънчев бряг“ АД започна подготовката на летен туристически сезон 2023 в средата на март и ще продължи до началото на май. Дружеството, собственик и оператор на инфраструктурата в най-големия курорт у нас, ще инвестира над 1.5 милиона лева в инфраструктурата в комплекса за настоящия сезон. Инвестициите за този сезон в озеленяване, обезпаразитяване и паркоподдържане ще бъдат в размер на 360 000 лв. За ремонтите на асфалтови настилки – над 210 000 лв., а за ремонт на стари и полагане на нови тротоари на 11 локации в район Север и район Юг – 250 000 лв. Прогнозната стойност на електрическата енергия за улично осветление  и видеонаблюдение на Слънчев бряг, зона Изток, за тази година е за над 185 000 лв.

„Слънчев бряг“ АД стопанисва и управлява инфраструктурата в зона Изток в комплекса - алеи, улици, зелени площи, разположени на около 650 000 кв. м., собствена ВиК мрежа, както и в зона Запад около 55 000 кв. м земя, в това число оранжерия и складови помещения. „Слънчев бряг“ АД не притежава туристически обекти – хотели, заведения и други и не извършва туроператорска дейност. От 2011 г. няма постъпления от инфраструктурни такси, а инвестициите в инфраструктурата са от приходи от собствена дейност, припомнят от дружеството.

  • Ръст на младежката безработица в България през първото тримесечие на 2024 г. спрямо същия период на ...